Liturgie

De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn allerlei liturgische experimenten Ė niet alleen op pioniersplekken en in kleiner wordende gemeenten.

Dat maakt de vraag dringend welke theologische grondgedachten aan de basis van de protestantse eredienst liggen, en hoe we die theologische grondgedachten voor onze tijd opnieuw zouden kunnen formuleren. Welke theologie van de liturgie houdt de veelkleurige en diverse vormen samen? Op deze vragen geeft het boek 'Tot Gods eer' van prof. Marcel Barnard een antwoord.

In gesprek over liturgie

Video's en gespreksvragen bij het boek 'Tot Gods eer' (volwassenen)

Vragen bij het boek 'Tot Gods eer' om het gesprek in de gemeente over dit onderwerp op gang te brengen. Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende type liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU).

>U kunt het boek 'Tot Gods eer' bestellen in de boekhandel of via Boekencentrum
>Download de gespreksvragen (deze staan ook in het boek)

Puzzelen met liturgie (12-16 jaar / volwassenen)

Jongeren gaan aan de slag met liturgie. Ze bekijken filmpjes met voorbeelden van verschillende soorten vieringen. Daarna staan ze stil bij de verschillende onderdelen van een liturgie, onder andere naar aanleiding van een quiz en een liturgie van een eigen kerkdienst. Daarbij bespreken ze ook wat ze anders zouden willen zien. In de twee bijeenkomst gaan ze hier verder op in: ze bedenken dan ook een nieuw onderdeel voor een kerkdienst en werken dat uit. In overleg met de predikant zou dat nieuwe onderdeel ook kunnen worden uitgevoerd in een echte kerkdienst.

>Beschrijving werkvorm
>Bijbehorende download

Naar de kerk, zei de dominee (9-12 jaar)

  • De kinderen kunnen de belangrijkste onderdelen van een zondagse eredienst benoemen.
  • De kinderen leren dat er bij de eredienst een bepaalde volgorde wordt aangehouden en wat die volgorde globaal inhoudt.
  • De kinderen ontdekken dat het lezen en uitleggen van de Bijbel erg belangrijk is in een protestantse eredienst.
  • De kinderen kunnenbenoemen welke onderdelen van de eredienst hen wel en niet aanspreken en welke onderdelen ze niet begrijpen.

>Beschrijving werkvorm + bijbehorende downloads

Artikelen

Literatuur

Dienstboek Protestantse Kerk
Een dienstboek is een uitgave waarin de orde en inhoud van de erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland beschreven staan. Het is bundeling van gebruikte orden van dienst, formulieren, gebeden, enz. voorzien van een toelichting. De in de Protestantse Kerk in Nederland bestaande verscheidenheid en eenheid worden daarin ten volle gewaardeerd. >Bekijk de dienstboek online

De Missionaire eredienst
Een praktische handreiking rond de missionaire eredienst met ideeën en uitwerkingen in haalbare stappen die u morgen al kunt zetten. Verder gaat het in op participatie en beleving in de eredienst, missionair preken en missionaire liederen. Geschikt om te bespreken in de kerkenraad, een werkverband van predikanten en bezinningsgroepen in de gemeenten zoals de liturgiecommissie. >Bestel in de webwinkel (€2,50)

Werkmap Eredienst
In contacten met kerkenraden van gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond blijkt dat er veel vragen leven over eredienst en liturgie. Hoe kun je die op een eigentijdse manier vormgeven terwijl je van harte de lijn van de reformatorische traditie wilt vasthouden? Deze werkmap komt tegemoet aan de behoefte aan ondersteuning en materiaal, en wil kerkenraden van dienst zijn bij de bezinning op de eredienst. >Bestel in de webwinkel (€15,00)

Het heilige gebeurt - Gerrit Immink
Het geheim van de kerkdienst is dat de opgestane Christus zelf werkzaam is door de kracht van zijn Geest. Immink maakt duidelijk wat dat betekent voor de preek, de doop en de viering van het heilig avondmaal. Dit boek is een aanwinst voor lezers die meer willen weten over de protestantse kerkdienst en die geïnteresseerd zijn in theologische achtergronden en historische ontwikkelingen. >Bestel dit boek bij het Boekencentrum €12,99)

In de kerk bij God - Piet Vergunst
De samenkomst van de gemeente wordt door het verbond gedragen, door Gods spreken tot mensen en door het antwoord in geloof. Deze bundel, die de verschillende onderdelen van de reformatorische eredienst voor het voetlicht brengt, w il daar meer zicht op geven. De artikelen gaan ook in op actuele vragen. Deze uitgave leent zich goed voor bespreking in kringen en kerkenraden. >Bestel dit boek bij uitgeverij Jongbloed (€13,50)

Trainingen

Met uw gemeente meer leren over liturgie? Vraag één van deze maatwerktrainingen aan en volg die met een groepje mensen van uw gemeente. 

Basiscursus liturgie
In de cursus maken de deelnemers kennis met de basiselementen van liturgie. Zij verdiepen zich in de achtergronden, de betekenis en 'het geheim' van de liturgie. Bedoeld voor: leden van werkgroepen eredienst, ouderlingen, diakenen, leiding van kindernevendienst, kerkmusici, leden van cantorijen en belangstellende gemeenteleden. Deze training kan als maatwerk in uw gemeente gegeven worden.

Lectorentraining
Dit is een praktische training voor mensen die de rol van lector in de eredienst hebben, afkondigingen moeten doen of voorbeden moeten uitspreken. De training is bedoeld voor mensen die in de eredienst 'dienst doen' als lector en hun presentatie willen verbeteren, ouderlingen van dienst die op zondag de afkondigingen doen en diakenen die een rol vervullen bij de voorbeden. Deze training kan als maatwerk in uw gemeente gegeven worden.