Kerk en Wereld: Subsidie aanvragen?

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen bij Kerk en Wereld voor projecten rond vier thema's van dit fonds.

Het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving, met welk geloof, kleur of achtergrond dan ook, is wat Kerk en Wereld belangrijk vindt. In deze tijd van polarisatie en verharding stimuleert Kerk en Wereld bijzondere initiatieven die groepen mensen met elkaar in contact brengen.

Geef uw project een impuls met onze financiële steun
Loopt u (of uw organisatie) al langer met een mooi idee rond om groepen die tegenover elkaar staan, met elkaar te verbinden en mensen dichterbij elkaar te brengen? Voldoet uw project aan tenminste een van de vier speerpunten van Kerk en Wereld (zie hieronder)? Misschien kunt u binnenkort dan wel starten met uw project met financiële steun van ons!

De vier speerpunten van Kerk en Wereld:


  1. Stimuleren van ontmoetingen tussen levensbeschouwingen
  2. Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en
gelijkwaardigheid

  3. Stimuleren van samenredzaamheid 

  4. Actualisering van christelijk geïnspireerd leven

Lees de inhoudelijke toelichting op de thema’s zorgvuldig.

Voor zowel grote als kleine subsidieaanvragen gelden de volgende regels:

Doelgroep
Het project richt zich op mensen in Nederland en vindt plaats (en wordt uitgevoerd) in Nederland.

Aanvrager
U dient de aanvraag in als rechtspersoon, stichting, vereniging, kerkelijke instelling of bedrijf.

Subsidie aanvragen?
Vraagt u een projectsubsidie aan van € 1.000 tot €15.000? Op Subsidie aanvragen voor een regulier project staat alle informatie, het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Let op: geen subsidie voor de volgende projecten

Kerk en Wereld heeft duidelijke richtlijnen voor de goedkeuring voor een subsidieaanvraag. Om te voorkomen dat u een aanvraag instuurt die geen kans maakt, wijzen we u op het volgende. Uw project komt in ieder geval NIET in aanmerking in één van de volgende situaties:

  1. Het project valt inhoudelijk buiten de thema’s van Kerk en Wereld (zie boven)
  2. U vraagt subsidie aan voor het opstarten van een organisatie, reis- of verblijfkosten van een project (zowel binnen als buiten Nederland), de (ver)bouw van een (religieus) gebouw, promotieonderzoek; ontwikkelingsprojecten buiten Nederland.
  3. De doelgroep van het project of het project zelf, waarvoor subsidie wordt aangevraagd ligt buiten Nederland.
  4. De begroting van het totale project is € 150.000 of hoger.
  5. De aangevraagde subsidie voor een regulier project is € 15.000 of hoger. (Deze voorwaarde geldt niet voor een aanvraag in het kader van de Tender 2017)
  6. De indiener van de subsidie is geen rechtspersoon, eigen bedrijf, kerkelijke instelling, stichting of vereniging.

 

> Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl