Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Solidariteitskas: subsidie voor toekomstgerichte gemeenten

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Vraag subsidie aan bij de Solidariteitskas

Er is geld beschikbaar voor de volgende vijf mogelijkheden:

Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing

Uw gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op? Vraag subsidie aan voor deskundige hulp op dit gebied.

Stimulerende kerkelijke projecten

Uw gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie aan voor de financiering van uw plan en een deel van de begeleidingskosten.
Bijvoorbeeld 'Pionieren in de vinex'.

Samenwerking tussen gemeenten

Samen bereik je meer dan alleen. Werkt uw gemeente samen met een andere gemeente? Vraag subsidie aan voor dat project.

Deskundige hulp bij fusie of verkoop

Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag subsidie aan voor een deskundige die uw gemeente hierbij kan ondersteunen.

Gewoonweg gebrek aan geld

Uw gemeente heeft geld nodig voor een renovatie of de betaling van de predikant. Als uw gemeente toekomstbestendig is, kunt u subsidie aanvragen.

Stuur een mail met uw idee

Subsidie aanvragen is een zorgvuldig proces. Voordat u teveel tijd kwijt bent aan het invullen van formulieren, kunt u een mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar  steunverlening@protestantsekerk.nl.

In deze eerste aanvraagmail vermeldt u beknopt het volgende:

 • een beschrijving van het project;
 • het doel van het project;
 • de verwachte kosten;
 • de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen.

Aan de hand van deze aanvraag bepaalt Bureau Steunverlening welke informatie verder noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen.

Procedure subsidie solidariteitskas

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. Maar het is even belangrijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere gemeente. Daarom hanteert de Commissie Steunverlening eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

Wanneer aanvragen?

Bureau Steunverlening wil graag de gevraagde informatie voor de aanvraag digitaal ontvangen. Alleen complete aanvragen kunnen worden behandeld. Uiterste inleverdata voor complete aanvragen, die in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Steunverlening worden behandeld zijn als volgt:

 • Dinsdag 9 juni 2020
 • Dinsdag 25 augustus 2020
 • Dinsdag 24 november 2020

Bijdrage Solidariteitskas voor Ambulant of Interim Predikant via de mobiliteitspool

Heeft u (snel) een ambulant of interim predikant nodig en heeft u in overleg met de afdeling mobiliteit van de Protestantse Kerk Nederland een tijdelijke predikant kunnen regelen? Dan kan uw gemeente in aanmerking komen voor maximaal € 8.000,- subsidie per jaar, gedurende max. 2 jaren.

De maximale subsidie van € 8.000,- geldt bij een fulltime ambulant/interim predikant en voor een heel jaar.(kan daarna nog 1 keer worden aangevraagd). Deze subsidie wordt naar Rato tijd en deeltijdpercentage teruggerekend.

Deze subsidie vorm kan tot en met 2021 worden aangevraagd. Vraag uw aanvraagformulier aan bij de afdeling mobiliteit. Vul deze compleet in en mail, om de steunwaardigheid te kunnen toetsen, de gevraagde cijfermatige informatie met de aanvraag mee.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie:

 • Steunwaardigheidstoets: De liquiditeitspositie mag niet groter zijn dan 4 keer het benodigd jaarbudget
 • Een complete aanvraag, met gevraagde stukken.
  Waaraan een Interim of Ambulant predikant moet bijdragen ( in overleg met afdeling mobiliteit). Tevens zijn op deze subsidie onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wij laten u binnen een aantal weken (na ontvangen van uw complete aanvraag met stukken) weten, of de gevraagde subsidie wordt toegekend, de hoogte hiervan en hoe deze wordt afgerekend.

Lees meer over

Het thema Fondsen