Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk in Actie vraagt opnieuw aandacht voor moeilijke situatie kerken in Syrië

De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Eerst was het de oorlog, nu is het vooral de armoede die mensen in Syrië het leven onmogelijk maakt. Een sterke kerk helpt hen om het vertrouwen in de toekomst terug te krijgen. Steun uit Nederland is daarbij onmisbaar. Kerk in Actie vraagt daarom ook in 2020 aandacht voor het werk van de kerken in Syrië. In de enorme nood blijven zij een baken van hoop.

Na jarenlange oorlog staat de Syrische bevolking nu oog in oog met een nieuwe vijand: armoede. “De snelle ontwaarding van de Syrische pond zorgt ervoor dat zelfs eerste levensbehoeften onbetaalbaar zijn geworden”, zegt Sara Savva, coördinator van de diaconale afdeling van de Grieks-Orthodoxe Kerk in Syrië. Tegelijkertijd maken de internationale sancties tegen Syrië het lastig om aan grondstoffen te komen, zoals meel voor brood. Acht op de tien Syriërs leeft onder de armoedegrens.

Zorgelijke situatie

Wilbert van Saane, vanaf deze maand uitgezonden door Kerk in Actie naar Libanon waar hij lesgeeft aan theologiestudenten op de Near East School of Theology, spreekt vaak Syrische studenten. “Ze willen niet terug”, zegt hij. “Ze zien geen vooruitgang, hun land zit klem.” 

Corona maakt de situatie nog zorgelijker, zegt ds. Harout Selimian, predikant in Aleppo. “Terwijl we worstelen om de gevolgen van de oorlog te boven te komen, worden we geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie en daardoor met extra faillissementen en werkloosheid.” De cijfers die Dick Loendersloot, noodhulpcoördinator voor Kerk in Actie in het Midden-Oosten, over het aantal Syrische vluchtelingen heeft, bevestigen het beeld van hun schroom om terug te keren: “De oorlog heeft gezorgd voor 4,8 miljoen vluchtelingen – geregistreerd en niet-geregistreerd. Hiervan zijn er slechts 200.000 naar Syrië teruggekeerd. En van de 5,4 miljoen ontheemden zijn 1,2 miljoen mensen naar hun woonplaats teruggegaan.”

Opbouw

Kerken blijven hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een gemeenschap. Zelfs op plekken waar de rust is weergekeerd, werkt de kerk vaak nog vanuit deels kapotgeschoten of verbrande gebouwen. “Gebrek aan geld belemmert het herstel”, zeggen Harout Selimian en Sara Savva. De opbouw van de kerk hangt voor een belangrijk deel af van de steun van kerken uit het westen. En die zien ze in Syrië de laatste twee, drie jaar afnemen. “Er treedt moeheid op. En door de coronacrisis raken westerse kerken meer op zichzelf gericht”, merkt Wilbert van Saane. “Het komt nu aan op trouw!”

De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen”, zegt Harout. 

Baken van hoop

“We blijven werken en bidden voor vrede en veiligheid in Syrië. De kerk in Syrië is altijd een pijler van de samenleving geweest. Ze is nu meer dan ooit een baken van hoop”, zegt Harout Selimian. “Het is bijzonder om te zien hoe hoopvol de mensen in Syrië blijven, zelfs na bijna tien jaar oorlog”, vindt Dick Loendersloot. “Mensen blijven op God vertrouwen en ze blijven hopen dat het ooit goedkomt. Hoop is het laatste wat doodgaat. Laten wij met ons gebed en onze steun die hoop levend houden.”

Steun de kerk in Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op’, zo heet de driejarige campagne die Kerk in Actie in 2019 is gestart. Geef op 20 september tijdens de collecte of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië. 

kerkinactie.nl/najaarsactie

Het hele verhaal is te lezen in magazine Petrus van augustus 2020. Nog geen abonnee? Ga naar petrusmagazine.nl en word gratis abonnee.