Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Elf tips voor (nieuwe) ambtsdragers

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Gratis magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers
Het tijdschrift Woord&weg is bedoeld om ambtsdragers en vrijwilligers te inspireren en informeren. Het blad verschijnt negen keer per jaar en is gecombineerd met Jong Protestant, Diakonia of Op Weg. Neem een gratis abonnement.

2. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Volg online de training ‘nieuwe ambtsdragers’. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen volgen zijn voor: scriba's, diakenen, ouderlingen kerkrentmeester en jeugdambtsdrager.

3. Themapagina Kerkenraad
Zet deze themapagina onder uw favorieten, zodat u die altijd bij de hand heeft. Op de themapagina is informatie te vinden over alle onderwerpen waar een kerkenraad zich mee bezighoudt.


4. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. 


5. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. 


6. Visienota 'Van U is de toekomst' 
De visienota 'Van U is de toekomst' (2020) verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Bespreek deze visienota met uw kerkenraad ter inspiratie voor het beleid in uw gemeente.

7. Wekelijkse nieuwsbrief voor ambtsdragers en vrijwilligers
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief bevat de nieuwste artikelen en materialen.

Schrijf u direct in:


8. Een voortreffelijk werk

Het boek Een voortreffelijk werk is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie.

9 Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker
Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert. 

10. 101 dingen die je moet weten als je ambtsdragers wordt
Dit is eigenlijk tip waarvan u hoopt dat anderen u, als nieuwe ambtsdrager, cadeau gaan geven. Op lichtvoetige wijze wordt in dit boek de lezer bemoedigd en geïnformeerd door 101 kernachtige en mooie teksten.

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

Foto: Trefpuntkerk, Broek op Langendijk