Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

7x Biddag

Woensdag 11 maart 2020 is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Aanvankelijk was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit.

Ter voorbereiding een aantal mogelijkheden op een rijtje:

1. Materiaal Kerk in Actie: Duurzaamheid en Armoede
Kerk in Actie verzorgt in samenwerking met Raad van Kerken materiaal voor de Biddag en Dankdag. Het materiaal staat dit jaar in het teken van 'duurzaamheid en armoede'. Bekijk hier hoe en wanneer u de brochure met gespreksvragen en liturgiesuggesties voor biddag kunt bestellen. 

2. Een passende collecte: Kerk Kameroen helpt boeren bij voorkomen voedseltekorten 
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De ervaring en kennis die door boeren generaties lang is opgebouwd, is niet meer voldoende om met de veranderingen in klimaat om te gaan. De temperaturen stijgen en de regenval wordt steeds onbetrouwbaarder. Een mislukte oogst door droogte betekent niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan zaaizaad voor het volgende seizoen.

De Lutherse Broederkerk helpt boeren met zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen. Met spaar- en kredietgroepen en andere speciale activiteiten voor vrouwen wordt de economische onafhankelijkheid van vrouwen (boerinnen) bevorderd. Collecteer op of rond Biddag voor Gewas en Arbeid (tweede woensdag in maart) of Dankdag (eerste woensdag in november) voor deze boerenfamilies in Kameroen!

Collecteopbrengsten overmaken: NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte Bid- en dankdag

3. Viertafel voor het gezin
Een viertafel is een goed idee voor gezinnen die thuis aandacht willen besteden aan biddag. U maakt een viertafel door een plek in te richten in huis waar symbolen en spullen staan die verwijzen naar mensen of situaties waarvoor u wilt bidden. Kijk voor inspiratie eens op de volgende plekken:

4. Werkvormen voor jong en oud
Jong Protestant biedt diverse werkvormen aan die geschikt zijn voor biddag. Er zijn werkvormen geschikt voor basisschoolkinderen, middelbare scholieren en werkvormen die geschikt zijn om met de hele gemeente aan de slag te gaan.

5. Leren over bidden bij de HGJB
Het biddagthema van de HGJB is: ‘Vraag gerust!’. De basis hiervoor komt uit Lukas 11:1-13, waar Jezus Zijn discipelen leert wat ze kunnen bidden en met welke houding ze dat mogen doen. Bekijk hier het materiaal dat de HGJB dit jaar aanbiedt. 

6. Bezingen van de creativiteit van de Schepper
Micha Nederland kiest voor een andere insteek. Daar staat Psalm 104 centraal. Deze psalm bezingt de creativiteit van de Schepper en de biodiversiteit. 

7. Een preek over Biddag
Op preekwijzer.nl is een dossier voor Biddag te vinden. Dit telt 12 preekschetsen, 8 kindermomenten en 30 artikelen. 

Benieuwd naar de theologische achtergrond van biddag? Lees dan dit artikel:

Foto: Unsplash