Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materialen voor biddag

Woensdag 10 maart 2021 is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Aanvankelijk was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit.

Ter voorbereiding een aantal mogelijkheden op een rijtje:

1. QR speurtocht over de betekenis van biddag
Kinderen speuren met Buuf en Buuf naar de betekenis van biddag. Onderweg legt dominee Leon van den Dool uit wat biddag is aan de hand van de vijf vingers. De opnames zijn gemaakt door de hervormde gemeente te Broek op Langedijk en zijn zeer geschikt voor andere gemeenten.

Bekijk hier het idee:


2. Materiaal Raad van Kerken: Van crisisjaar naar jubeljaar
Kerk in Actie verzorgt in samenwerking met Raad van Kerken materiaal voor de Biddag en Dankdag. De brochure biedt bij het onderwerp 'van crisisjaar naar jubeljaar' verdieping en bezinning. De brochure bevat een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

3. Boekje met gebeden
Leden van het moderamen van de generale synode, predikanten en een kerkelijk werker vanuit alle elf classes schreven gebeden voor de biddag. Het zijn verschillende gebeden: lofzang en kyrie-gebed, voorbeden en smeekbeden. Verschillende gebeden wisselen elkaar af.

Download het gebedenboekje hier:


4. Een passende collecte: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Meer informatie over dit project.

Collecteopbrengsten overmaken: NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte Bid- en dankdag

5. Viertafel voor het gezin
Een viertafel is een goed idee voor gezinnen die thuis aandacht willen besteden aan biddag. U maakt een viertafel door een plek in te richten in huis waar symbolen en spullen staan die verwijzen naar mensen of situaties waarvoor u wilt bidden. Kijk voor inspiratie eens op de volgende plekken:

6. Werkvormen voor jong en oud
Jong Protestant biedt diverse werkvormen aan die geschikt zijn voor biddag. Er zijn werkvormen geschikt voor basisschoolkinderen, middelbare scholieren en werkvormen die geschikt zijn om met de hele gemeente aan de slag te gaan.

7. Bid- en dankdag map HGJB
Ontvang iedere biddag en dankdag een complete map met inhoudelijke doordenking van een bijbelgedeelte en uitgewerkte verwerkingsvormen. Verbindt kerk, school en gezin.

8. Bezingen van de creativiteit van de Schepper
Micha Nederland kiest voor een andere insteek. Daar staat Psalm 104 centraal. Deze psalm bezingt de creativiteit van de Schepper en de biodiversiteit. 

9. Een preek over Biddag
Op preekwijzer.nl is een dossier voor Biddag te vinden. Dit telt 12 preekschetsen, 8 kindermomenten en 30 artikelen. 

Benieuwd naar de theologische achtergrond van biddag? Lees dan dit artikel:

Foto: Unsplash