Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Categoriaal pastoraat

Binnenvaartpastoraat

De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

https://www.binnenvaartpastoraat.nl/ 

Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in.

http://www.doofenkerk.nl/ 

Pastoraat in de gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen etc.) zijn honderden protestantse geestelijk verzorgers actief. De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers en telt ongeveer 1000 leden.

https://vgvz.nl/  

Justitiepastoraat

In ons land werken ongeveer 30 predikanten in verschillende inrichtingen van Justitie, Jeugdinrichtingen en Forensisch Psychiatrische Centra. 

http://www.kerkindegevangenis.nl/ 

Koopvaardijpastoraat

De Nederlandse Zeemanscentrale is een stichting die het welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij. Zij richt zich op Nederlandse zeevarenden, zeevarenden in Nederlandse havens en een ieder die zich bij de zeevaart betrokken voelt.

http://www.nederlandsezeemanscentrale.nl/ 

Krijgsmachtpastoraat

Krijgsmachtpredikanten komen al lang voor in de Nederlandse krijgsmacht. Zij vervullen daarin een belangrijke taak. Krijgsmachtpredikanten zijn gezonden door de kerken. De kerk als zendende instantie is daarbij verantwoordelijk voor de boodschap welke door de krijgsmachtpredikanten wordt uitgedragen. Daarnaast behoudt zij ook nog enige verantwoordelijkheid ten opzicht van de gezondenen. Om daar invulling aan te kunnen geven is door de Protestantse Kerk in Nederland de 'Werkgroep voor Kerk & Krijgsmacht' ingesteld.

http://www.kerkenkrijgsmacht.nl/ 

Luchthavenpastoraat

Het luchthavenpastoraat bestaat uit drie pastores, bijgestaan door vijfentwintig vrijwilligers van allerlei gezindten. Samen zorgen zij voor een rustpunt waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn. Zij bieden pastorale en geestelijke zorg, midden in de maatschappij.

https://www.luchthavenpastoraat.nl/ 

Studentenpastoraat

In diverse steden is het studentenpastoraat aanwezig.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Pastoraat