Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Verklaring Rome Reformatie
Document (PDF) Download
Document
Dialoog Protestantse Kerk en Pinksterkerken
Document (PDF) Download
Document
Dialoog Pinksterkerken
Document (PDF) Download
Document
Kerkorde-PKN-Ordinantie-14-Het-leven-en-werken-van-de-kerk-in-oecumenisch-perspectief
Document (PDF) Download
Document
Gemeenschappelijke verklaring wederzijdse dooperkenning Protestantse Kerk met Rooms-Katholieke Kerk
Document (PDF) Download
Document
Binnenlandse Oecumene (LWK 14-03)
Document (PDF) Download
Document
Gemeenschappelijk Gebed - Van Conflict naar Gemeenschap - Gezamenlijke luthers-katholieke herdenking van de Reformatie in 2017
Document (PDF) Download
Document
Voorstel bijzondere betrekkingen - vijf kerken overleg
Document (PDF) Download
Document
De kerk: een veilige plek - verklaring Raad van Kerken
Document (PDF) Download
Synoderapport
Brief over het ambt aan de bisschoppenconferentie
Document (PDF) Download