Dag van de Communicatie

Vooralsnog is er geen nieuwe Dag van de Communicatie gepland.

Voor meer informatie over deze dag of over het onderwerp communicatie, mail naar info@protestantsekerk.nl

 

Informatie van de vorige Dag van de Communicatie

 • De dag van de communicatie vindt plaats in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. 
 • Het adres is Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid. De dienstenorganisatie is goed via openbaar vervoer bereikbaar.
 • Deelnemers kunnen drie verschillende workshops volgen. Hieronder staan de beschrijvingen per workshop. Lees die eerst voordat u zich aanmeldt.
 • De dag kost 25 euro per persoon (inclusief koffie/thee, lunch en reader)

Programma

 • 10.00 uur Deur open
 • 10.30 uur Opening
 • 10.50 uur Koffie/thee
 • 11.00 uur Workshopronde 1
 • 12.15 uur Lunchpauze
 • 13.15 uur Workshopronde 2
 • 14.30 uur Pauze
 • 14.45 uur Workshopronde 3
 • 16.00 uur Einde

Drie workshops

Deelnemers kunnen aan drie van de onderstaande workshops meedoen. Via deze pagina kunt u zich aanmelden.

Beschrijving workshops

Een aanzet voor een communicatieplan voor uw gemeente - Marieke ​Riedemann (Protestantse Kerk in Nederland)
Bijna elke gemeente heeft een beleidsplan. Dat plan is de basis voor communicatie in uw gemeente. Hoe zorg je er voor dat de visie uit het beleidsplan vertaald wordt naar een communicatievisie? Wat is de kernboodschap van uw gemeente? Hoe vertaal je die kernboodschap naar alle communicatie-uitingen van de gemeente, zodat er samenhang ontstaat tussen kerkblad, website en andere middelen? In deze workshop leert u strategisch nadenken over een communicatieplan. Let op: de workshop levert geen kant-en-klaar communicatieplan op. In vijf kwartier wordt er wel een eerste aanzet gemaakt.

Interne communicatie - Serge de Boer
Interne communicatie is een breed begrip. En zo zet deze workshop in. Wat is er aan interne communicatie in jouw gemeente? Wie spelen daarbij een rol? Welke mooie verhalen zijn er te vertellen en te delen over goede vormen van interne communicatie? Waar valt nog te leren en welke stappen zou je daarvoor kunnen zetten? Uiteindelijk zoomen we in op één aspect van interne communicatie: feedback geven. Feedback geven – laten weten wat het (positieve/negatieve) effect van iemands gedrag is op jou – kan bijdragen aan een goede onderlinge samenwerking. En dat is juist ook van belang voor kerkgroepen. Toch is feedback geven en ontvangen niet vanzelfsprekend. Want wanneer geef je feedback? En als je feedback geeft, hoe kun je dit dan het beste doen? Komt het geven van feedback eigenlijk in de Bijbel voor? Bij theorie blijft het niet, we gaan ook praktisch aan de slag. Fijn als je komt!

Welk verhaal vertel je wanneer? - Eric van den Berg (ISI Media)
De gemeente heeft een kerkblad, een website, een communicatieplan. Alles lijkt geregeld. Maar welk verhaal vertel je wanneer? En hoe kom je aan de informatie? Zo zijn er webredacteuren die een prachtige website beheren, maar niemand stuurt ze ooit een verhaal dat er op kan. Of de gemeente heeft een facebookpagina, maar daar wordt zelden iets opgezet. Hoe zorg je voor een voortdurende stroom aan verhalen? Hoe plan je dat in en organiseer je dit? Eric van den Berg leert je hoe je een jaarplanning van verhalen kunt maken.

Een wervende website – Eric van den Berg (ISI Media)
In deze workshop leert u de tien geboden voor een goede kerksite om uw site te maken of verbeteren. Ook is er aandacht voor interactiviteit, social media (afgestemd met de website), video, audio en aanwijzingen hoe uw gemeente kan aanhaken bij de laatste ontwikkelingen.

Workshop Social media en de kerk (beginners en sceptici) - Bram Dijkstra (Vernuftige Werken)
Voor veel (kerk)mensen voelt social media als een verplicht feestje. Iets waar je helemaal geen zin hebt, maar misschien toch heen moet, en vervolgens maar opgeprikt zit, je afvragend wat de ophef nu is… Juist voor deze mensen – beginners en sceptici – is er deze workshop. Eén geruststelling vooraf: je hoeft écht niet op social media als je dat echt niet wilt. Maar het is misschien wel goed om te vernemen dat social media wel degelijk een rol speelt in de levens van mensen en dat er kansen liggen voor bezieling, verbinding en contact. Samen we gaan we ontdekken hoe we die kansen kunnen aangrijpen.

Workshop Social media en de kerk (enige ervaring) - Bram Dijkstra (Vernuftige Werken)
Dus nu zit u met uw kerk op social media. U heeft misschien al een redactie en een contentstrategie (zie de workshop van Eric van den Berg), maar wat nu? Hoe maakt u dan die content, die inhoud op sociaal media die aanspreekt, prikkelt, likes oplevert en misschien wel bezoekers? In deze workshop gaan we ontdekken hoe je met social media omgaat, wat een goede ‘mindset’ is en bovenal: hoe je kunt aanhaken bij de online trends, hoe je toch al die leuke plaatjes maakt en dat dat allemaal niet zo moeilijk is.

Heldere taal in je tekst - Marina Kapteyn (Alphatekst, tekstbureau voor kerk, cultuur en samenleving)
Effectief schrijven en redigeren, hoe doe je dat? Dat is de kernvraag in de workshop ‘Heldere taal in uw tekst’. U krijgt regels en tips voor het schrijven en redigeren van teksten die effect hebben. U ziet voorbeelden van teksten die niet werken en daarna mag u zelf aan de slag. U zult ontdekken dat het niet moeilijk is om effectief te schrijven en te redigeren. Als u de regels en trucs maar kent!

Communiceren met de App Protestant - Marcel Holl (De Zalige Zalm)
Steeds meer mensen gebruiken apps om op de hoogte te blijven van het nieuws. Ook voor lokale gemeenten is het een snel een eenvoudig middel om de achterban goed te informeren. De Protestantse Kerk heeft speciaal voor alle gemeentes de App Protestant ontwikkeld. Met deze app kunnen mensen ook doneren aan collectedoelen van de eigen gemeente. In deze workshop krijgt u uitleg over de mogelijkheden van communiceren via een app en hoort u alle ins en outs van de App Protestant. Deelnemers aan de workshop kunnen na afloop de App Protestant een maand gratis proberen binnen hun gemeente.

Uw kerkblad is voor iedereen – Laetitia van der Lans (De Zalige Zalm)
Voor mensen die niet geregeld naar de kerk gaan, is het kerkblad vaak het enige lijntje met de kerk. Bevat uw kerkblad voldoende interessante artikelen voor hen? Of ademt het een ons-kent-ons-sfeer? Tijdens deze workshop krijgt u tips voor een kerkblad dat zowel trouwe kerkgangers als uw 'verre vrienden' graag lezen.

Zo komt uw gemeente in de krant – Marloes Nouwens-Keller (Protestantse Kerk in Nederland)
U heeft een nieuwtje dat ook interessant is voor mensen buiten uw gemeente. Dit nieuwtje wilt u via de (lokale) media verspreiden. Hoe schrijft u een goed persbericht? En hoe ga je om met de pers?

Actie Kerkbalans: goed communiceren levert meer op - Kees van den Berg (Geldwerving Protestantse Kerk in Nederland)
De opbrengsten van de jaarlijkse Actie Kerkbalans kunnen stijgen. Dat klinkt gewaagd. Het is mogelijk, maar gaat niet vanzelf! Geldwerving is voor 99% communicatie. In de workshop word je meegenomen in de wereld van communicatie en geldwerving. En waar de raakvlakken liggen met de kerk. Ook krijg je inzicht in het materiaal van 100 andere gemeenten. Na de workshop weet je wat je praktisch kunt doen en waar je toegevoegde waarde kan liggen.