Nieuwsbrief Kerkbeheer

De Nieuwsbrief Kerkbeheer is een gezamenlijke uitgave van de Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken en de Gemeenteadviseurs Kerkbeheer.

De nieuwsbrief is bedoeld voor kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen van de Protestantse Kerk. RCBB's en gemeenteadviseurs Kerkbeheer geven informatie over verschillende onderwerpen uit het brede werkveld Kerkbeheer: van ANBI online en wettelijke aansprakelijkheid, tot modellen voor jaarrekeningen en quotumformulieren.