Generale regelingen

Bij de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland horen nadere uitwerkingen: de Generale regelingen. In deze regelingen zijn de kerkordewijzigingen t/m augustus 2015 verwerkt. 

Generale Regelingen