Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkordewijzigingen

De kerkorde van de Protestantse Kerk verandert voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Daarvoor is een vaste route.

Besluiten in de kerkorde zelf en in de ordinanties worden in twee rondes besproken: nadat de synode de teksten in eerste lezing heeft vastgesteld, worden de teksten voorgelegd aan de kerkenraden en de classicale vergaderingen. De elf classicale vergaderingen bespreken alle opmerkingen van de kerkenraden in hun gebied en geven op basis daarvan hun eigen opmerkingen. Dit wordt considereren genoemd.

Deze opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe kerkordetekst ('in tweede lezing'). Als de synode ook in een tweede ronde ('lezing') de kerkordewijziging goedkeurt, is het besluit van kracht geworden.

Voor generale regelingen geldt dat deze in enige lezing (een keer) door de Generale Synode worden besproken en kunnen worden vastgesteld.

Lees meer over

Het thema Kerkorde