Arbeidsvoorwaarden

De Protestantse Kerk kent twee arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten: een voor predikanten en een voor kerkelijke medewerkers.

Gids arbeidsvoorwaarden predikanten

De Gids arbeidsvoorwaarden predikanten van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse kerk in Nederland geldt voor alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 tot en met 3-21), werkzaam in een gemeente en is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

Gids arbeidsvoorwaarden predikanten

Arbeidsvoorwaardenregeling (werknemers)

De Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk geldt voor alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van kerkrentmeesters, een college van diakenen, een breed moderamen van de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de kleine synode. Tot de hier bedoelde werknemers behoren onder andere predikanten in algemene dienst (ord. 3-22), kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters, koster-beheerders, (leden)administrateurs en ook de medewerkers van de Dienstenorganisatie. Deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de generale regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. 

De Arbeidsvoorwaardenregeling voor werknemers, diverse modellen en brochures zijn via deze link te vinden.