Generale regelingen

Bij de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland horen nadere uitwerkingen: de Generale regelingen.

De Kerkorde is per 1 mei 2018 gewijzigd. De Generale regelingen zullen – voor zover nodig – in november 2018 worden aangepast. In de tussentijd geldt:

  • De Generale regelingen fusie en splitsing en federatie sluiten niet meer aan bij ordinantie 2 en zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij besluiten tot samengaan van gemeenten moet vanaf 1 september 2018 de terminologie van ordinantie 2 worden gebruikt. 
  • Waar in de Generale regeling dienstenorganisatie over classicaal-regionaal overlegorgaan wordt gesproken, moet classicale vergadering worden gelezen.

De Generale regelingen gastlidmaatschap en ledenregistratie zijn al aangepast aan de situatie per 1 mei 2018, de Generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden is nieuw en geldt vanaf 1 mei 2018.

Generale regelingen