Doorgaan naar hoofdinhoud

Lutherse synode & Luthers

Alles over de lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk

Over de lutherse synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk. De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

 • het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
 • het leiding geven aan en het ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
 • het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

Synodale Commissie evangelisch-lutherse synode

 • Ds. Andreas Wöhle (president, pastor pastorum)
 • Mw. ds. Marlies Schulz
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus (vice-president, voorzitter)
 • Mw. Cathy van Beek-Blommendaal (secretaris)
 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter FC)

Financiële commissie evangelisch-lutherse synode

 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter)
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus
 • Dhr. Dick van Loenen

ELS Nieuwsbrief

De ELS Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de evangelisch-lutherse synode.

Alle kerkenraden en predikanten van de evangelisch-lutherse gemeenten en de protestantse (wijk)kerkenraden waartoe lutherse leden behoren, ontvangen automatisch de ELS Nieuwsbrief, evenals de leden/plaatsvervangend leden van de evangelisch-lutherse synode. 

Meld u aan via els@protestantsekerk.nl.

Elkkwartaal

Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Overname van artikelen is toegestaan, mits vermeld wordt uit welk nummer van Elkkwartaal deze afkomstig zijn.

Vragen of reacties: synodesecretariaat@protestantsekerk.nl  

Protestantse Kerk