Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkbeheer

Mensen, organisatie, gebouwen en financiën

Waarschijnlijk kent iedere kerkrentmeester de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). De VKB heeft een digitale kennisbank die de volgende onderwerpen kent:

Mensen werkzaam in de gemeente

De dienstenorganisatie biedt uitgebreide informatie en handige modellen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van het betaalde beroepskrachten (zoals kosters en medewerkers kerkelijk bureau). 

Organisatie van de gemeente

Kerkrentmeesters zijn betrokken bij archiefbeheer, beleidsontwikkeling, communciatie en de ledenadmininstratie. De dienstenorganisatie biedt de volgende informatie over deze onderwerpen:

  • Archiefbeheer: themapagina met nuttige informatie en downloads
  • Beleidsontwikkeling: download 'Bronnen voor Beleid - Werkboek voor beleidsontwikkeling voor kerkenraden' of volg met de kerkenraad de training 'Richting kiezen vanuit het geloof'
  • Communicatie: themapagina met veelgestelde vragen en downloads, zoals bijv. het logo van de Protestantse Kerk
  • Ledenadministratie: Het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP) is ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. 
  • Privacy: Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Kerkgebouw

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de veiligheid van het kerkgebouw en de gemeente die daarin samenkomt. De dienstenorganisatie heeft de belangrijkste vragen en de daarbij behorende antwoorden op een rijtje gezet.

De brochure 'Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp' is handig voor kerkrentmeesters en kerkenraadsleden die nadenken over de toekomst van hun kerkgebouw. Het biedt een waaier van mogelijkheden aan om keuzes te maken. Bestel in de webwinkel

In de kennisbank van de VKB is nog meer informatie over gebouwen te vinden, zoals bijvoorbeeld rond herbestemming, duurzaamheid, verhuur, interieur, pastorie etc. 

Financiën van de gemeente

Kerkren) tmeesters zijn ook verantwoordelijk voor het indien van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten. De dienstenorganisatie heeft in 2018 het programma FRIS geintroduceerd. FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeembrengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters. Een verkorte versie van de jaarrekening moet vervolgens, vanwege de ANBI-wetgeving, op internet worden gepubliceerd.

Actie Kerkbalans is belangrijkste fondsenwervende campagne van de kerk. Ieder jaar wordt er allerlei materiaal ontwikkeld om gemeenten hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Op kerkinactie.nl/collecterooster vindt u het collecterooster voor het hele jaar, inclusief alle collectematerialen en afdrachtgegevens.

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. Zie hier voor verdere informatie. Onder andere over het kerkrentmeesterlijk-quotum.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)