Doorgaan naar hoofdinhoud

Gedachteniszondag

In veel kerkdiensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenkt men de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Eeuwigheidszondag

Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

Behoefte aan gedenken

In de samenleving neemt de behoefte aan gedenken toe. Kerken kunnen hun diensten ook aanbieden aan de niet-kerkleden die in hun omgeving wonen.

Om gemeenten hierbij te helpen, is het volgende materiaal beschikbaar:

  1. Twee verschillende voorbeelduitnodigingen voor nabestaanden.  
  2. Liturgische suggesties zoals tieners een rol laten vervullen in gedachteniskerkdienst.
  3. Voorbeelden van een aantal gemeenten hoe zij vorm geven aan gedachteniszondag, zoals een lichtjesregen en een gedachteniswandeling.
  4. Voorbeeld persbericht om in lokale media aandacht te vragen voor wat uw gemeente rond eeuwigheidszondag organiseert. Of schrijf zelf een persbericht aan de hand van de volgende tips.

Troostende gebeden, teksten en gedichten

Een overzicht van boekjes met passende gebeden, teksten en gedichten bij rouw. Geschikt als geschenk voor nabestaanden.Foto bovenaan deze pagina: Fred van Bergeijk 

Protestantse Kerk