Doorgaan naar hoofdinhoud

Actie Kerkbalans

Informatie en materialen voor organisatoren van de Actie Kerkbalans in hun gemeente.

Workshops - Actie Kerkbalans 2022

In augustus en september biedt team fondsenwerving van de dienstenorganisatie op diverse plaatsen workshops ‘Actie Kerkbalans’ aan. De fondsenwervers willen graag hun kennis en capaciteit beschikbaar stellen aan gemeenten en hen actief ondersteunen in de uitvoering van Actie Kerkbalans. De workshops zijn bedoeld voor kerkrentmeesters en andere betrokkenen bij Actie Kerkbalans.

 

Website Actie Kerkbalans

Op de website van Actie Kerkbalans is materiaal en informatie over deze belangrijke fondsenwervende campagne te vinden. Zie

https://www.kerkbalans.nl/ 

Extra Actie Kerkbalans (zomer 2021)

Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening namen. Tegelijk kwam er bijna anderhalf jaar lang juist minder geld binnen omdat er niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd kon worden tijdens vieringen of diensten. Daarbij vielen ook inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur weg. 

Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 1 juni 2021 de vier kerkgemeenschappen met een extra fondsenwervingsactie. Onder het thema ‘Houd elkaar vast’ worden kerkleden gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Met deze financiële steun kunnen kerken de onderlinge nabijheid invulling blijven geven.

 

Materiaal Extra Actie Kerkbalans


Op de website van Actie Kerkbalans zijn meer materialen te vinden, zoals andere campagnebeelden, campagnebeelden geschikt voor facebook, testimonals van mensen die de extra actie ondersteunen etc. Download alle bestanden hier (zip-bestand).

 

 

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk