Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe vraag je kerkelijke zending aan voor geestelijke verzorging thuis?

De Protestantse Kerk is nu ook één van de instanties waar vrijgevestigde geestelijk verzorgers een zending kunnen aanvragen. Begin 2021 heeft het moderamen van de generale synode de besluitvorming afgerond dat protestantse geestelijk verzorgers in de eerste lijn een bijzondere opdracht (zending) verleend kan worden.

Vanaf heden kunnen predikant-geestelijk verzorgers en kerkelijk werker-geestelijk verzorgers dus bij de Protestantse Kerk terecht voor een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging thuis. 
 
Sinds 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) mogelijk. Zo wordt geestelijke begeleiding of zielzorg steeds beter beschikbaar voor mensen, ook in de thuissituatie. 
 
Voor meer informatie over de voorwaarden en benodigde documenten voor deze aanvraag, zie de checklist 'zending aanvragen'.  
 

Foto: Unsplash