Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Benoemingen generale synode november 2019

Tijdens de vergadering van de generale synode in november 2019 zijn de volgende mensen benoemd:

Ingestemd is met de voorgenomen benoeming van dr. C.P. Boele tot lid van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit.

Tot lid van het Generaal College voor de Ambtsontheffing zijn benoemd:

  • dhr. F.A.J. Groenendijk
  • mw. ds. A.T. Metz-Brink

Tot lid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen zijn benoemd:

  • dhr. W. Pot
  • mr. C. van Viegen

Tot lid van de Generale Raad van Advies is benoemd:

  • ds. P.A. Verbaan

Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden is benoemd:

  • ds. M.J. Tekelenburg

Tot preses van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk is gekozen:

  • ds. M.C. Batenburg

Fotograaf: Jan van de Lagemaat