Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

September

10
sep
-
08
okt

Dorpskerkenbeweging: kansen, uitdagingen en vragen coronatijd

Kerk-zijn in coronatijd brengt veel kansen, uitdagingen en vragen met zich mee. Een keer met andere dorpskerken uit allerlei hoeken van het land van gedachten wisselen, geef u dan op voor een digitale netwerkbijeenkomst van de dorpskerkenbeweging.

16
sep
-
11
nov

Cursus 'Geestelijke zorg en trauma'

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Wat kun je voor hen betekenen?

Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. De thema's die aan bod komen zijn: bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit De cursus is een samenwerkingsproject van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (Vrij Universiteit Amsterdam)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
sep
-
09
okt

PE-cursus - Narratief Pastoraat

Een training in narratief pastoraat voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen en pastoraal betrokkenen.

Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
sep
-
17
nov

PE-cursus - Verhalend preken

Verbeter je verhaalkracht met deze cursus narratief preken.

Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar? Hoe laat je iets gebeuren?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
sep
-
07
okt
Proef Kliederkerk online

Proef Kliederkerk online

Proef kliederkerk online! Heeft u zich altijd al afgevraagd wat kliederkerk is en zou u er graag eens kennis mee maken? Misschien is het wel iets voor uw kerk!

25
sep
-
26
sep

Opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat

Start tweejarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat in Ermelo

Welkom op onze unieke en praktische opleiding! Deze pastorale opleiding onderscheidt zich doordat de nadruk ligt op het doen. We werken bij voorkeur niet met rollenspelen, maar met werkelijke situaties, door middel van live-supervisies en (pastorale) gesprekken met elkaar. De opleiding streeft een maximale integratie na van (live) supervisie, persoonlijke vorming, praktische vaardigheidsoefening, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd ter plekke kan worden geoefend en doorgewerkt. In twee jaar tijd ontwikkel je een persoonlijke, effectieve en evenwichtige beroepshouding voor pastoraat en christelijke hulpverlening. Elk studiejaar bestaat uit 10 opleidingsweekenden op een vrijdag en zaterdag. Meer informatie vind je op de website of kom naar één van onze voorlichtingsmomenten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
sep
-
26
sep

Opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat

Start tweejarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat in Groningen

Welkom op onze unieke en praktische opleiding! Deze pastorale opleiding onderscheidt zich doordat de nadruk ligt op het doen. We werken bij voorkeur niet met rollenspelen, maar met werkelijke situaties, door middel van live-supervisies en (pastorale) gesprekken met elkaar. De opleiding streeft een maximale integratie na van (live) supervisie, persoonlijke vorming, praktische vaardigheidsoefening, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd ter plekke kan worden geoefend en doorgewerkt. In twee jaar tijd ontwikkel je een persoonlijke, effectieve en evenwichtige beroepshouding voor pastoraat en christelijke hulpverlening. Elk studiejaar bestaat uit 10 opleidingsweekenden op een vrijdag zaterdag. Meer informatie vind je op de website of kom naar één van onze voorlichtingsmomenten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
sep
-
27
sep

Bezinningsweekend voor millenials

Een weekend samen op zoek naar balans met God, jezelf en anderen. En dat in een ontspannen sfeer met Ameland als prachtig decor.

Pioniersplek De Plaats op Ameland organiseert van vrijdag 25 tot en met 27 september een zinzoekersweekend, speciaal gericht op millennials. De doelgroep staat erom bekend alle ballen in de lucht te houden, maar de tijd nemen om stil te staan bij jezelf is minder vanzelfsprekend. Het weekend wordt georganiseerd door vier millenials die hier zelf in hun eigen leven ook mee bezig zijn. Zingeving en gezelligheid wisselen elkaar af dit weekend. Zo fietsen en wandelen de deelnemers een bijzondere route over het eiland. De route gaat onder meer langs de Kaasboerderij, Zuivelboerderij en de molen. Voor de geestelijke voeding fietsen we langs de Kerken. We lezen hier ook Bijbelteksten die ons inspireren en luisteren naar muziek. We hopen op minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers. Direct aanmelden of meer informatie? Stuur een mailtje naar De Plaats, via info@deplaats-ameland.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

01
okt

10 jaar The Passion in Nederland

Hoe laat juist The Passion als publiek spektakel zien hoe geloof in de Nederlandse samenleving is veranderd? Dr. Mirella Klomp onderzocht dit en presenteert nu het resultaat.

Dr. Mirella Klomp volgde tien jaar lang 'The Passion' en onderzocht hoe het christelijke lijdensverhaal een nieuwe plek in de samenleving kreeg. De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld in het boek Playing on. Re-staging the Passion after the death of God. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek organiseert de PThU in samenwerking met het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) deze bijeenkomst. Programma: Welkom door prof. dr. Marcel Barnard - Introductie van het boek en onderzoek door dr. Mirella Klomp - reacties op het onderzoek door prof. dr. Joep de Hart (hoogleraar Kerk en Wereld, PThU), ds. Eddy Reefhuis, ds. Jeannet van Doorn en Marjolein Klapwijk - vraaggesprek - afsluiting.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

02
okt

Symposium ‘Wegen naar menselijkheid’

Bijzonder symposium ‘Wegen naar menselijkheid’ met Eugen Drewermann, over zijn commentaar op het Marcusevangelie, op 2 oktober 2020 in de Westerkerk.

Tijdens dit symposium, ter gelegenheid van Drewermanns tachtigste verjaardag, gaan theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van bijbelverhalen in het algemeen en het Marcusevangelie in het bijzonder, en vooral Drewermanns visie daarop. Hoe bieden bijbelverhalen wegen naar menselijkheid? Wat is het belang van Drewermanns dieptepsychologische benadering?

Het symposium wordt georganiseerd door Studiekring Drewermann Nederland, PThU en Skandalon en vindt plaats op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 van 13.00-17.00 uur in de Westerkerk in Amsterdam. De Westerkerk is met meer dan 800 zitplaatsen ruim opgezet, waardoor anderhalve meter afstand mogelijk is. Indien het evenement door coronaomstandigheden afgelast wordt, dan krijgen de bezoekers hun geld terug.

Aanmelden kan via: www.skandalon.nl/drewermann

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

02
okt

Presentatie Kerkmuziek Onderzoek Nederland

Kerkmuziekwetenschapper dr. Hanna Rijken presenteert haar onderzoek naar muziekbundels binnen de Nederlandse kerken en laat zien welke veranderingen plaatsvonden.

Welke muziekbundels zijn er in de Nederlandse kerken in gebruik? Hoe wordt de samenzang begeleid? Wat is er de afgelopen tien jaar veranderd en hoeveel discussie geeft dat? In 2013 verscheen het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Kort daarop verschenen diverse andere liedbundels, zoals Hemelhoog, Weerklank en Zangen voor zoeken en zien. In een interview in het Nederlands Dagblad stelde journalist Wim Houtman liturgiewetenschapper dr. Hanna Rijken de vraag hoe de verschillende bundels ingang zouden vinden in kerkelijk Nederland. Dat bracht hen op het idee van het opzetten van een Kerkmuziek Onderzoek Nederland. Bijna 600 gemeentes en parochies uit de volle breedte van kerkelijk Nederland deden mee aan het onderzoek. Op 2 oktober presenteert dr. Hanna Rijken de uitkomsten ervan. Natuurlijk is er ook muziek.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
okt
-
07
okt

Webinars in strijd tegen eenzaamheid

Van 1 oktober tot 8 oktober wordt de landelijke Week tegen Eenzaamheid gehouden. Eleos ziet het probleem van eenzaamheid ook bij mensen met psychische problemen.

We bieden daarom graag handvatten wat jij kunt doen bij eenzaamheid bij mensen met psychische problemen. Wij organiseren 3 webinars. Deze webinars worden gehouden op 5, 6 en 7 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur. De onderwerpen die we behandelen zijn: • 5 oktober: Omgaan met gevoelens van eenzaamheid bij kinderen en jongeren. • 6 oktober: Volwassenen met ggz-problematiek – de theorie • 7 oktober: Hoe ga je om met eenzaamheid (bij mensen met psychische problemen) in je omgeving – de praktijk

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
okt
-
18
nov

Begeleiden van een rouwgroep

Welkom op de tweedaagse 'Begeleiden van een rouwgroep in de gemeente'.

De cursus Begeleiding van een rouwgroep in de gemeente is bedoeld voor ouderlingen, kerkelijk werkers, predikanten en anderen die een rouwgroep in de kerkelijke gemeente willen opzetten en/of begeleiden. Doel Tijdens twee studiedagen verdiepen we ons in het opzetten en begeleiden van een rouwgroep in de gemeente. Na afloop van deze twee studiedagen hebben de deelnemers zicht op wat het opzetten en organiseren van een rouwgroep inhoudt en is er geoefend met het vormgeven van bijeenkomsten. Daarnaast zijn er teksten, werkvormen en ideeën verzameld en uitgewisseld. Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
okt

Webinar 'Vacant, waar start je dan?'

Dit webinar is bedoeld voor gemeenten die zich in de oriëntatiefase van het beroepingsproces bevinden.

09
okt

Cursus Psycho Pastorale Toerusting

Start cursus Psycho Pastorale Toerusting in Gouda

Tijdens deze eigentijdse en praktische cursus maak je kennis met verschillende aandachtsgebieden van het pastoraat. Je krijgt les over pastorale thema's, wordt getraind in communicatieve vaardigheden en ontwikkelt een evenwichtige betekenisvolle werkhouding voor pastoraal begeleiders. Naast de lesdagen en de voorbereiding daarop, werk je aan opdrachten ter verwerking van de thema's. Daarnaast maak je deel uit van een intervisiegroep. De cursus bestaat uit twee delen, de Basiscursus en de Vervolgcursus, die beide 8 dagen duren. Je schrijft je per jaar in. Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden. Of kom vrijblijvend kennismaken op één van onze voorlichtingsmomenten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
okt
-
11
okt
Kerkproeverij 2020

Kerkproeverij 2020

Kerkproeverij is een jaarlijks weekend waarin veel plaatselijke gemeenten hun deuren openstellen en gemeenteleden gasten kunnen meenemen om hen te laten 'proeven' aan een kerkdienst. 

Op dit moment beraadt de organisatie van de Kerkproeverij, die gepland staat in het weekend van 10 en 11 oktober, zich hoe Kerkproeverij in 2020 digitaal vormgegeven kan worden. We willen ook in deze tijden van corona kerken ondersteunen en motiveren om uitnodigend te zijn. Meer informatie volgt binnenkort!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
okt

Cursus Psycho Pastorale Toerusting

Start cursus Psycho Pastorale Toerusting in Veenendaal

Tijdens deze eigentijdse en praktische cursus maak je kennis met verschillende aandachtsgebieden van het pastoraat. Je krijgt les over pastorale thema's, wordt getraind in communicatieve vaardigheden en ontwikkelt een evenwichtige betekenisvolle werkhouding voor pastoraal begeleiders. Naast de lesdagen en de voorbereiding daarop, werk je aan opdrachten ter verwerking van de thema's. Daarnaast maak je deel uit van een intervisiegroep. De cursus bestaat uit twee delen, de Basiscursus en de Vervolgcursus, die beide 8 dagen duren. Je schrijft je per jaar in. Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden. Of kom vrijblijvend kennismaken op één van onze voorlichtingsmomenten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
okt

Mediation rondom levenseinde

De mogelijke bijdrage van mediation om ook in deze fase van het levenseinde situaties van ruzie en onmin te verlichten.

Ruzie rondom het levenseinde

Familieconflicten bij een levenseinde zijn niet zeldzaam. Dat kan bijvoorbeeld een pijnlijke verwijdering tussen ouders en kind zijn om gebeurtenissen uit het verleden, maar ook kan gedacht worden aan actuele conflicten in de familie over bijvoorbeeld de verdeling van de zorg, onenigheid over medische handelingen of onenigheid over materiële zaken als bijvoorbeeld erfenissen. Uit onderzoek blijkt dat familieconflicten een negatieve invloed hebben op het spirituele welbevinden van patiënten en de familie in de palliatieve fase. Er zijn mogelijkheden om hieraan een positieve bijdrage te leveren door het inzetten van Mediation.

Voor meer informatie over deze avond op 28 oktober kijk op: http://www.platformchristenmediators.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
okt
-
23
nov

Online verkendagen pionieren

Bent u benieuwd naar wat pionieren is? Of loopt u met ideeën rond om te gaan pionieren? Dan is een verkendag iets voor u! U wordt er breed geïnformeerd over pionieren: u krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgel

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

06
nov
-
15
jan

PE-cursus - Overtuigend spreken

Een goede boodschap verdient een goede spreker.

Hoe (s)preek ik ontspannen en overtuigend? Hoe haal ik het beste uit mijn stem? Hoe zorg ik dat mijn luisteraars geboeid blijven? Goede vragen die elke predikant en spreker weleens bezighouden. In deze training ga je met dergelijke aandachtspunten aan de slag, en zet je stappen vooruit.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
nov

Najaarssynode Evangelisch-Lutherse Synode

Op zaterdag 7 november 2020 zal de najaarssynode van de Evangelisch-Lutherse Synode plaatsvinden.

De synode vindt plaats op kasteel Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 KE Bennekom.

Dit zal volgens de richtlijnen van het RIVM worden gesitueerd. De 1,5 meter regeling zal worden gewaarborgd door de tafels zo te plaatsen dat er voldoende ruimte zal zijn om veilig te vergaderen.

De stukken en agenda voor deze najaarssynode zullen in november bekend zijn.

07
nov
Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Op zaterdag 7 november is de 125e Landelijke Diaconale Dag, een jubileumeditie!

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt! 

13
nov

Generale synode november 2020

14
nov

Studiedag 'Pastoraat bij rouw en verlies'

Van harte welkom op de studiedag 'pastoraat bij rouw en verlies'.

Voor onze oud-studenten en oud-cursisten organiseren wij nascholingsmogelijkheden, waar ook andere geïnteresseerden welkom zijn. Deze dag staat het thema 'pastoraat bij rouw en verlies' centraal. We geven onderwijs en gaan praktisch met elkaar aan de slag. Er is ruimte voor het inbrengen van een casus of een persoonlijke situatie of probleem. We maken gebruik van verschillende werkvormen en er is tijd voor het delen van ervaringen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
nov

Waarderende Gemeenteopbouw Werkt

MET ANDERE OGEN, specialisten waarderende gemeenteopbouw, organiseert een inspirerende werkdag voor iedereen die leiding geeft aan een lokale geloofsgemeenschap.

Waarderende Gemeenteopbouw werkt! In 2013 verscheen het boek Goede wijn; Waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks. Sinds die tijd zijn we vele goede ervaringen verder. Op deze werkdag staat de opgedane praktijk centraal, samen met een theologische reflectie daarop. Vrijwilligers en professionals die op een positieve manier willen werken aan nieuwe perspectieven voor hun gemeente of parochie zijn van harte welkom! Jos Moons SJ houdt een inleiding waarin hij theologische lijnen trekt die in deze werkwijze zichtbaar worden. Een praktijkverhaal laat zien hoe het werkt, en wat het resultaat van een waarderend onderzoek in een geloofsgemeenschap kan zijn. Er zijn workshops voor beginners en gevorderden. Mark de Jager, de jonge theoloog des vaderlands, schudt de deelnemers verder op! Kruispunt Vathorst biedt een grote en gastvrije ruimte. Weet je - alleen of als groepje - welkom!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
nov
-
20
nov

Retraite Over de Jabbok

Een vierdaagse retraite op basis van de Regel van Benedictus, met als uitgangspunt het verhaal van Jakobs worsteling bij de Jabbok.

Soms leef je als zielzorger wel eens op gespannen voet met het eigen ik. Dan kunnen persoonlijke verlangens, de roeping en de opdracht die je jezelf hebt gegeven, met elkaar in conflict komen. Ook een predikant heeft zielennood, kent verdriet, woede, onmacht. Net als bij de gemeenteleden zijn er kruispunten in het leven, dilemma’s en levensvragen. Over de Jabbok is gebaseerd op het Bijbelverhaal van Jacob en drie kernwaarden uit de Regel van Benedictus: obedientia, stabilitas en conversio morum. Oude wijsheden, waarin een kracht schuilt die zich niet zomaar gewonnen geeft, maar die tot je gaat spreken als je er de tijd voor neemt. De begeleiding is in handen van Maria van Mierlo en Marcus Belle. Zij zijn cisterciënzer leek, lid van de groep van Schiermonnikoog (voorheen Abdij Sion). Zij leven zelf vanuit de Regel en bieden dit monastieke programma direct uit eigen ervaring aan. Dit programma kost 50 studiebelastingsuren.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
nov
-
25
nov

Meditatieretraite Geestelijk verzorgers Bezielen en verstillen

Meditatieretraite voor geestelijk verzorgers, bedoeld om ‘de accu’ weer op te laden, je te bezinnen op wat jou bezielt en wat jouw drijfveren zijn in leven en werk.

Kennismaking met verschillende vormen van meditatie voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers (m/v) onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders. Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. Achtergrondinformatie over de nieuwe regeling vindt u hier. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Januari

29
jan
-
30
jan

Generale synode januari 2021

Oktober

22
okt
-
24
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 22 tot en met 24 oktober 2021 vindt op Terschelling het Inspiratiefestival plaats. Het inspiratiefestival is een jaar naar achteren verschoven ivm de coronacrisis.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op de website van het Inspiratiefestival 2020.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in