Classispredikant (11x)

Classispredikant, 11 regio's

De Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar elf classispredikanten

Op deze pagina treft u alle relevante informatie aan over de functie van classispredikant. Ook vindt u hier een toelichting op de wijze van solliciteren, het doen van aanbevelingen en gegevens over personen bij wie u eventueel meer informatie kunt opvragen.

Relevante documenten

De functie van classispredikant is een nieuwe en veelomvattende functie binnen de Protestantse Kerk. De functie is ontwikkeld in het kader van het project ‘Kerk 2025’ dat de generale synode in 2014 is gestart. Dit project beoogt een hernieuwde oriëntatie op de kernen van kerkzijn op gang te brengen binnen alle geledingen van de Protestantse Kerk. Vereenvoudiging van de kerkelijke structuren is daarvan een belangrijk aspect. De classispredikant heeft in dit proces een spilfunctie.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten over de functie van classispredikant, het project Kerk 2025 en de werving- en selectieprocedure.

Dit betreft de navolgende documenten:
Profiel- en functieomschrijving
Procedure en planning werving en selectie
Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg (2015)
Kerk 2025: een stap verder (2016)
Besluit herindeling 11 classes

Specifieke kenmerken classis

Van de sollicitanten wordt gevraagd dat zij in hun sollicitatie een gemotiveerde voorkeur aangeven voor een bepaalde classis. Men wordt immers het gezicht van de kerk in een specifieke classis. Dan moet men in staat zijn om het kerkgevoel van die classis met passie te kunnen uitstralen. In de procedure zal dit een gespreksthema zijn.

In enkele classes leven wat dat betreft concrete verwachtingen:

  • In Friesland zoekt men iemand die de Friese taal passief beheerst of bereid is die te leren.
  • In het midden en zuid-westen van het land hoopt men op een predikant die ook gemeenten die met aarzeling zijn meegegaan met de vereniging in 2004, kan representeren.
  • In Noord-Brabant/Limburg is een oecumenische instelling van belang gezien de contacten met de RK-Kerk. En enige beheersing van de Franse en Duitse taal is meegenomen vanwege de contacten met de Waalse classis en de Duitse partnerkerken over de grens.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van classispredikant betreft een fulltime aanstelling (36 uur per week) en valt onder de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De functie van classispredikant is ingeschaald in schaal 13 (maximaal € 5773,- bruto per maand). De volledige arbeidsvoorwaardenregeling kunt u inzien door hier te klikken.

Assessment en Verklaring Omtrent Gedrag

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag vormt onderdeel van de indiensttredingsprocedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Mocht u na het lezen van de documenten nog vragen hebben over de functie of de procedure, kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Noord-Nederland: Ds. Lieuwe Giethoorn: l.giethoorn@protestantsekerk.nl, tel: 06-11537668 (classes Groningen-Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland, Noord-Holland)
Midden-Nederland: Ds. Dick Looijen: d.looijen@protestantsekerk.nl, tel: 06-15139978 (classes Veluwe, Gelderland-Zuid-Oost, Utrecht, Zuid-Holland-Noord, Zuid-Holland-Zuid)
Zuid-Nederland: Ds. Karin van den Broeke (preses synode): k.vandenbroeke@protestantsekerk.nl, tel: 06-46317876 (classes Delta en Noord-Brabant/Limburg)

Aanbevelen van kandidaten

Als Protestantse Kerk streven we ernaar iedereen in de gelegenheid te stellen om te solliciteren.
Daarom wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om in de eerste week van de periode dat de vacature uitgezet wordt (1 december 2017 tot en met 21 december 2017) kandidaten aan te dragen die men geschikt acht voor de functie van classispredikant.
U kunt uw aanbeveling met ondertekening uiterlijk op 8 december 2017 sturen naar: po-services@protestantsekerk.nl onder vermelding van de NAW-gegevens van de betreffende persoon. Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanbeveling met hem/haar contact opnemen.

Solliciteren

U kunt uw sollicitatie richten aan ‘De leden van de sollicitatiecommissie’. Stuur uw motivatiebrief samen met uw curriculum vitae uiterlijk 21 december 2017 naar: vacatures@protestantsekerk.nl. U wordt verzocht op één specifieke classis te solliciteren met daarbij een motivatie van uw keuze voor deze classis. Indien gewenst kunt u ook een tweede voorkeur voor een bepaalde classis aangeven.

Iedere classis heeft een eigen vacaturenummer, u wordt verzocht bij uw sollicitatie de naam van de classis en het bijbehorende vacaturenummer te vermelden. Achter iedere classis is aangegeven om welk vacaturenummer het gaat.

Classis Vacaturenummer
Friesland 2017-050
Groningen/Drenthe 2017-051
Overijssel/Flevoland 2017-052
Delta 2017-053
Gelderland Zuid- Oost 2017-054
Gelderland Veluwe 2017-055
Zuid-Holland Noord 2017-056
Zuid-Holland Zuid 2017-057
Utrecht 2017-058
Noord-Brabant/Limburg 2017-059
Noord-Holland 2017-060

Terug naar overzicht