Veertigdagentijd en Pasen

Pasen is ht centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood.

Veertigdagentijd

Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt deze periode de lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd. De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot Stille Zaterdag. 

Veel christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol, drinken,snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het gebruik van sociale media. Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed doel gegeven. Er is binnen het protestantisme geen expliciete gezamenlijke traditie van vasten. Het wordt op individuele basis gedaan of door kleine groepen, binnen kerkelijke gemeenten. 
>De Veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie bieden tijdens de veertigdagentijd dagelijks teksten ter bezinning.

Goede Week

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. De volgende dag sterft Jezus aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag ‘Goede Vrijdag’.
Dit lijdensverhaal wordt op een eigentijdse manier uitgebeeld in The Passion, elk jaar in een andere stad.
>The Passion wordt uitgezonden via tv, en veel kerken organiseren daarom allerlei activiteiten. 

Pasen

Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer.