Sterk en dapper - kalender en app

Beeld Jeltje Hoogenkamp

De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van bezinning en vasten. De Veertigdagentijdkalender 'Sterk en dapper' en de app van Kerk in Actie kunnen daarbij een gids zijn.

De Veertigdagentijdkalender (in boekvorm) en de app van Kerk in Actie bieden dagelijkse inspiratie voor de veertigdagentijd die op 1 maart 2017 begint. De kalender en de app sluiten aan bij het thema van de Veertigdagentijdcampagne 2017 van Kerk in Actie: Sterk en dapper.

De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. 

Ook de app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte tekst om even stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen en schrijven over hun favoriete bijbeltekst.