FRIS: het Financieel Rapportage en Informatie Systeem

FRIS is het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen.

FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters. 

Waarom FRIS?
Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Maar het is niet altijd even gemakkelijk en duidelijk hoe het financieel beheer uitgevoerd moet worden. Gelukkig is er nu een nieuw systeem dat gemeenten helpt om op een gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen te maken: het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem).

Hoe en wanneer kan ik gebruik maken van FRIS?
Het eerste deel van FRIS is nu al beschikbaar en kan gebruikt worden voor de begroting van 2019. In december 2018 is het tweede deel klaar, waarmee de jaarrekening 2018 ingediend en beoordeeld kan worden. Voor de begroting van 2020 en de jaarrekening over 2019 is het de bedoeling dat alle gemeenten en diaconieën van FRIS gebruik maken. Hieronder vindt u het nieuwe rekeningschema, dat gebruikt kan worden voor de jaarrekening 2019. Ook colleges die voor de begroting 2019 en/of de jaarrekening 2018 gebruikmaken van FRIS maken gebruik van dit nieuwe rekeningschema.

Aanmelden bij FRIS
Deze instructievideo laat stap voor stap zien hoe indieners hun account kunnen activeren en hoe het inloggen werkt:

FRIS indienen Jaarrekening
Deze instructievideo laat stap voor stap zien hoe FRIS werkt voor gemeenten en diaconieën. 

Op 0:15 van dit filmpje staat een inhoudsopgave van het filmpje.


FRIS Hoofdpunten indienen Jaarrekening
Onderstaande instructievideo is de verkorte versie van bovenstaande video.

 

Begroting indienen via FRIS
Deze instructievideo (lange versie) laat stap voor stap zien hoe FRIS werkt voor gemeenten en diaconieën:

Onderstaande instructievideo is de verkorte versie van bovenstaande video. Hier wordt beknopt uiteengezet hoe het indienen van een begroting werkt. 

Contact