Wat is een pioniersplek?

Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. Zoals pioniersplekken.

De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.

Allerlei vormen

Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Wees creatief! Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen, gunnen wij hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Zo gingen in Veenendaal en Amsterdam initiatieven van start voor mensen van buitenlandse afkomst. Want veel van deze mensen voelen zich niet thuis in Nederlandse kerken. Er zijn ook initiatieven voor jonge gezinnen, ouderen en mensen met allerlei spirituele interesses. Ook kan een pioniersplek van start gaan vanuit een gemeente die op haar einde loopt en opnieuw begint: een doorstart.

Van verlangen naar actie 

Een pioniersplek hoeft niet veel geld te kosten. Ook is er niet per se een dominee of kerkelijk werker bij nodig. Het hoeft ook niet heel grootschalig te zijn, want meestal gaat het om relatief kleine groepen, ergens tussen de 15 en 75 mensen. Groter mag natuurlijk ook. Een pioniersplek begint vaak bij één of twee mensen die een missionair verlangen willen omzetten in actie. Hoe dat kan gaan?

> Er zijn diverse mogelijkheden om meer informatie te krijgen over pionieren (brochures, Verkendagen, video's). Voor pioniers (en pioniersteams) die daadwerkelijk al bezig zijn is veel verdiepende informatie en artikelen te lezen op www.lerenpionieren.nl