Liturgisch bloemschikken

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar.

Advent en Kerst 2018 - Geef licht

De brochure 'Liturgisch bloemschikken advent en kerst 2018' is gebaseerd op het oecumenisch leesrooster en de kerstcampagne van Kerk in Actie.

Als u het formulier onderaan deze pagina invult, ontvangt u de brochure per e-mail. Vanuit milieuvriendelijke overwegingen wordt de brochure bewust alleen digitaal aangeboden. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden we de brochure in drie vormen aan.

  • Een pdf met tekst en afbeeldingen
  • Een pdf met alleen tekst (eenvoudig om te printen)
  • Een powerpoint met afbeeldingen die u op een beeldscherm kunt laten zien terwijl u met de schikkingen bezig bent

Zie hieronder voor het formulier om de brochure aan te vragen.

Er is ook een pdf beschikbaar met suggesties om hetzelfde bloemstuk voor thuis te maken.

Boeken over liturgisch bloemschikken

Docete heeft diverse boeken over dit thema beschikbaar. >Bekijk ze in de webwinkel van Docete

Websites over liturgisch bloemschikken

De website Symbolisch Schikken biedt achtergrondinformatie over materialen, kleuren en symbolen. Ook is hier inspiratie te vinden voor schikkingen rond christelijke feesten als Kerst en Pasen, en voor speciale thema's als Doop, Uitvaart of Pelgrimage. Bovendien worden er workshops Symbolisch Bloemschikken aangeboden. Symbolisch schikken is een initiatief van de Raad van Kerken en wordt gesteund door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen. >Lees meer op www.symbolischschikken.nl

Ook kunt u ideeën opdoen via http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/bloemschikken.htm.

Veertigdagentijd en Pasen 2018

Tijdens de Veertigdagentijd van 2018 kunt u gebruik maken van de opzet symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd 2018 van ds. Pronk van de Protestantse Gemeente Boornbergum–Kortehemmen.

‘Stem van hemel en aarde’ is het thema van de symbolische schikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen 2018, gemaakt door het team dat eerder de brochures symbolisch bloemschikken maakte. Er is een boekje met teksten en foto’s van de schikkingen gemaakt. U kunt dit ontvangen door een mail te sturen naar jmiddeljans@hotmail.com. Er wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd als tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten. Maak dit over naar rekeningnummer NL 84 RABO 0321800990 t.n.v. kerkvoogdij Gieten.

Tjalina Toren van de protestantse gemeente in Hurdegaryp laat in onderstaande filmpjes zien hoe zij een schikking maakt voor de 40dagentijd en Pasen.

Aanvraagformulier brochure Advent en Kerst 2018

Bloemschikken Advent en Kerst 2018

  • Vul hier uw e-mailadres en naam in om de brochure per e-mail te ontvangen.

*Dit veld is verplicht