Doorgaan naar hoofdinhoud

Vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Wereldwijd zijn meer dan 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Lees hier meer:

Wat kunt u doen:

 1. Steun het werk van Kerk in Actie voor vluchtelingen in Griekenland 
  Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven. Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland.
 2. Liturgiesuggesties om omgekomen vluchtelingen te herdenken
  Om stil te staan bij de vele vluchtelingen die op weg naar Europa zijn omgekomen, op de Middellandse Zee of elders, heeft Kerk in Actie liturgiesuggesties gemaakt. Deze kunt u verwerken in de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op een ander moment. Vraag de liturgiesuggesties aan
 3. Ideeënbank
  Bezoek de ideeënbank en selecteer het thema 'vluchtelingen', daar worden verschillende ideeen aangereikt.

 4. Teken de petitie
  Help minderjarige asielzoekers in de overvolle  vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Roep uw plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen naar Nederland over te laten komen en doe mee met de petitie.
 5. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun ons werk in de grote steden en daarbuiten: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
 6. Abonneer op nieuwsbrief Vlugschrift
  Maandelijks brengt Kerk in Actie de nieuwsbrief Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen. Wilt u zich abonneren? Stuur dan een e-mail aan j.jungheim@kerkinactie.nl. Lees hier Vlugschrift januari 2022
Protestantse Kerk