Doorgaan naar hoofdinhoud

Veilige gemeente

Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn?

Veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Praat erover

Taboes doorbreken doe je samen. We moeten ons realiseren dat in elke gemeente slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde. Maak veiligheid in de gemeente onderwerp van gesprek in de kerkenraad en bij andere groepen in de gemeente. Om gemeenten hierbij te helpen, hierbij programma’s voor gesprek en bezinning. 

Wat kun je als geestelijk verzorger en pastor betekenen voor slachtoffers? Welke theologische vragen rond schuld en vergeving rijzen er? Wanneer neem je initiatief in een gesprek om iets aan het licht te brengen? Het tijdschrift Handelingen heeft een themanummer over #MeToo uitgegeven. Dit nummer is te bestellen via het Boekencentrum.

Beleid maken voor een veilige gemeente

Naast bewustzijn en fijngevoelige communicatie is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben omtrent de veilige omgang. Denk aan gezamenlijk opgestelde omgangsregels, het instellen van vertrouwenspersonen, een aanstellingsbeleid voor vrijwilligers en het afspreken van een gedragscode. Als er sprake is van ‘overtreding’, kan degene die zich er niet aan houdt erop worden aangesproken. 

In de veelgestelde vragen op deze themapagina is onder andere meer informatie te vinden over:

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk