Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerk & Israël

Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.

Protestantse Raad voor Kerk en Israël

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël is een adviesorgaan van de dienstenorganisatie en de synode.

Uiteraard is er nauwe samenwerking met Kerk en Israël. Zijn taak is bezinning en advies over inhoudelijke en vooral theologische thema’s die voortkomen uit de joods- christelijke dialoog.

  • drs. Dick Pruiksma (voorzitter, em. predikant);
  • ds. Koos Snaterse (assessor);
  • prof. dr. Dineke Houtman (hoogleraar verhouding Jodendom-Christendom aan de PThU);
  • dr. Eeuwout van der Linden (projectmedewerker Kerk en Israël);
  • dr. Michael Mulder (adviseur namens Centrum voor Israëlstudies);
  • ds. Jacco Overeem (predikant te Wilsum);
  • dr. Andreas Wöhle (luthers predikant);
  • secretaris: ds. Reinier Gosker (em. predikant).

Contact: Protestantse Raad voor Kerk en Israël, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht; protestantseraadkerkenisrael@protestantsekerk.nl