Doorgaan naar hoofdinhoud

FRIS - Begroting & Jaarrekening

FRIS is het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen. FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters.

Over FRIS

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Maar het is niet altijd even gemakkelijk en duidelijk hoe het financieel beheer uitgevoerd moet worden. Gelukkig is er nu een nieuw systeem dat gemeenten helpt om op een gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen te maken: het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem).

Inleverdata begroting & jaarrekening

  • Begroting voor 15 december voorafgaande aan het komende jaar
  • Jaarrekening voor 15 juni volgend op het verslagjaar

Begroting en jaarrekening 2020

Op dit moment maken gemeenten gebruik van het rekeningschema 2019. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het rekeningschema voor 2020 op basis van enkele vragen van gebruikers en noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van de praktische verwerking van de richtlijn. De begrotingen 2020 en daarmee ook de jaarrekeningen 2020 in FRIS zijn gebaseerd op het rekeningschema 2020.
Wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het rekeningschema zijn in het  document met kleuren aangegeven. De legenda van de kleuren staat op ieder blad. Het nieuwe rekeningschema staat steeds rechts, daarnaast staat de vorige versie van 2019.
Wij raden u aan uw administratie vóór de afsluiting van het boekjaar 2019 en het opstellen van de jaarrekening al aan te passen aan het rekeningschema 2020. Als u de jaarrekening 2018 al in FRIS hebt ingediend, zijn de wijzigingen 2020 in het rekeningschema in FRIS ook voor de jaarrekening 2019 al aangebracht.  

Vragen?

FRIS heeft een eigen site. Bekijk hier de veelgestelde vragen
Komt u er niet uit? Neem dan contact op via het FRIS-contactformulier. 

Gebruikers over FRIS

De Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg ging met FRIS aan de slag rondom onder andere de jaarrekening van 2018. Lees hieronder de bevindingen van de penningmeester.

"FRIS is echt overzichtelijker dan het oude Excelbestand dat we gebruikten. Het geeft makkelijk inzicht in de stand van zaken rondom de financiën van de gemeente. Ik ben er heel tevreden over. Alles werkt sneller en ook het invoeren gaat beter. Ik heb beter overzicht, weet precies wat er ingevuld moet worden en kan daardoor de kerkenraad en controlecommissie goed briefen. Anderen kunnen de gegevens ook veel makkelijker inzien. Een gemeentelid van ons werkt bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dat is fijn want zo worden we snel geholpen. We hebben recentelijk iemand  anders van de organisatie gevraagd om eens met een frisse blik naar onze financiën te kijken. Dat was een erg prettig en nuttig gesprek dat ons inzicht gaf in hoe we zaken nóg beter aan kunnen pakken als het gaat om bijvoorbeeld bezuinigingen en dergelijke."
Marieke van Genderen, penningmeester 

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk