Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Armoede

Armoedebestrijding door kerken

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis kunnen delen.

Kerk in Actie: Armoede

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Hoe kan uw gemeente helpen bij armoedebestrijding?

Brochure Armoedeonderzoek 2019
In november 2019 werd de achtste editie van het periodieke onderzoek naar de activiteiten van kerken op het gebied van armoedebestrijding overhandigd aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de publieksversie 'Arm. En wat doet de kerk?' staan de belangrijkste resultaten van het Armoedeonderzoek 2019, achtergrondverhalen, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips om zelf aan de slag te gaan met armoedebestrijding vanuit eigen diaconie of kerk. Download hieronder de brochure of bestel de brochure in de webwinkel


Brochure 'Samen tegen armoede'

Brochure van het Knooppunt Kerken en Armoede (Kerk in Actie maakt hier deel van uit) voor kerken en diaconieën die zich inzetten tegen armoede in Nederland. Aspecten zoals het vinden van mensen in nood, de sociale kaart, cijfers en feiten en manieren van hulpverlening komen aan bod. Download hieronder de brochure of bestel de brochure in de webwinkel


Volg de training 'Diaconie'
Gratis training voor diakenen die het volgende oplevert:

  • Verdieping op binnenlands diaconaat (vluchtelingen en armoede) en buitenlands diaconaat.
  • Inzicht en kennis in de drie voornaamste lokale rollen van een diaconie: concreet hulp bieden, elkaar versterken in een lokaal netwerk, kritisch bondgenoot zijn van de overheid.
  • Handvatten om de diaconale roeping op nieuwe wegen vorm te geven.

Meer informatie over deze training

Meer informatie over dit thema op de website van Kerk in Actie

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)