Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk in de buurt

Kerk in de buurt

Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw dorp of wijk? Kerk in de buurt helpt u daarbij! Aan de hand van de gidsen ontdekt u zelf de antwoorden op vragen als: Wat wilt u brengen als kerk? Hoe komt u in contact met buurtbewoners? Hoe maken we mensen enthousiast om mee te doen? En waarom is het belangrijk om dit als kerk te doen?

Startgids en gidsen voorbeeld-initiatieven

Kerk in de buurt helpt u als gemeente verder. Aan de hand van een praktische startgids ontdekt u hoe uw buurt eruit ziet en wat past bij uw gemeente. Daarna kunt u een van de voorbeeld-initiatieven kiezen om mee aan de slag te gaan in uw buurt of een eigen initiatief vormgeven. Het project Kerk in de Buurt is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk Nederland, Kerk in Actie, de Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Download hieronder de kaartjes die horen bij de Startgids (deel 1, suggestie 1):

 

Uitgangspunten

De startgids én de gidsen bij de voorbeeld-initiatieven zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen van lokale gemeenten. In alle initiatieven zijn er drie belangrijke uitgangspunten:

  • Het evangelie wordt gedeeld in daden én met woorden, met soms meer aandacht voor de woorden, soms meer voor de daden.
  • Als Kerk in de buurt richt u zich voornamelijk op mensen die niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap en sluit aan bij wat er speelt in de buurt.
  • Relaties met mensen staan altijd centraal, en niet de activiteit zelf. Dat is alleen een middel om relaties te bouwen en onderhouden. Een voorbeeld kan altijd naar de eigen situatie worden aangepast. 

Start- en netwerkavonden

Tijdens een startavond leert u van de ervaring die anderen hebben met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van uw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn. De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

Bent u juist al actief aan de slag in uw buurt? Ontmoet dan tijdens de netwerkavond andere kerken die ook Kerk in de buurt zijn. Inspireer elkaar, denk met elkaar mee over concrete vragen en leer van andere praktijken. Ook wanneer u kerk in de buurt bent, zonder dat u de materialen van Kerk in de buurt gebruikt, bent u van harte welkom! De netwerkavonden zijn bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij een initiatief van de kerk in de buurt.

In 2020 zullen er weer nieuwe start- en netwerkavonden worden georganiseerd. Data en locaties volgen zo spoedig mogelijk. 

Mogelijkheden financiële ondersteuning

Voor gemeenten die horen bij de Protestantse Kerk in Nederland

Wanneer je ‘Kerk in de buurt’ wilt zijn, kan het zijn dat je daarvoor (wat) geld nodig hebt. In de gidsen kun je per initiatief zien aan welke bedragen je kunt denken. Begin je zelf iets nieuws, dan is het goed om vooraf te bekijken wat het idee kost en hoeveel startgeld er nodig is. We moedigen je aan om zoveel mogelijk met weinig middelen te starten. Dat maakt het makkelijker om te werken aan een duurzaam initiatief.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Missionaire subsidie

  • Voor Kerk in de buurt geldt: maximaal € 1.000,- bij eigen bijdrage van € 1.000,-.
  • Vergoeding van activiteitskosten, niet van uren.
  • Aanvraag moet worden gedaan door een protestantse gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland
  • Eenmalig
  • Meer informatie en aanvraagformulier

Innovatiesubsidie

U kunt ook een aanvraag doen bij één van de bestaande fondsen. Download daarvoor de folder ‘Wegwijs in subsidieland’.

Gids(en) aanvragen

De startgids én de gidsen bij de voorbeeld-initiatieven kunt u aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk