Doorgaan naar hoofdinhoud

Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag leest u hoe plaatselijke gemeenten vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en hoe de dienstenorganisatie daarin ondersteunt.

Inhoud


Highlights 2018 - deel 1

 • Het aantal vragen om informatie was 21,6% meer ten opzichte van 2017.
 • Het project Mozaïek van kerkplekken en de dorpskerkenbeweging startten in 2018.
 • Verschillende periodieken (Diakonia, Jong Protestant en Kerk & Israël Onderweg) werden, met behoud van identiteit, succesvol samengevoegd met woord&weg.
 • De begroting van fondsenwerving werd (ruim) behaald, en 2017 is overtroffen: stijgende inkomsten in een krimpende kerk.

Een verhaal van geloof, hoop en liefde 

 

“Dan kiest Hij jou en kies jij Hem op één dag”

“Mijn ouders gingen niet naar de kerk, maar mijn moeder leerde me wel bidden en vertelde me over God. Dat maakte dat ik al jong wist dat ik gedoopt wilde worden. Zo kwam ik op mijn zestiende in contact met een dominee die heel geïnteresseerd, aardig en open was. Toen we elkaar een aantal keer gesproken hadden, stelde hij voor dat ik niet alleen gedoopt zou worden maar ook meteen belijdenis zou doen. ‘Dan kiest Hij jou en kies jij Hem op één dag.’

Dit interview verscheen in het magazine Petrus.

Petrus in 2018

De oplage van het magazine Petrus steeg in 2018 van 50.000 naar 120.000. 55% van de lezers waardeert Petrus met een 8 of hoger. Daarnaast luisterden 10.000 mensen naar de podcasts en werden er op vele plekken Petrus Vertelt-avonden gehouden.

Neem een gratis abonnement:

Abonneer nu


Cijfers 2018 

1.543

gemeentepredikantenLees verderInformatie voor predikanten  
                   

6.184

gedooptenLees verderHandreiking over dopen

                            

3.019

belijdenissenLees verderBelijdenis doen: uit de tijd?
                                 

1.735.382

leden

belijdende leden 705.078
doopleden 778.100
overig (niet gedoopt, geen belijdenis) 252.204

 

9868

  gemeentecontactenLees verderWij helpen u graag verder!


                 Bovenstaande cijfers op 31 december 2018     
               


Bekijk hier de 'Staat van baten en lasten' van 2018


Aantal afgenomen trainingen -150 

125 afgelegd door vrijwilligers en 25 door professionals. Er waren in totaal 2.343 deelnemers. Een stijging van ruim 20% t.o.v. 2017.  
Bekijk alle trainingen

Aantal trajecten mobiliteitspool - 54

Door het plaatsen van een algemene vacature zijn er ruim 60 gesprekken met kerkelijk werkers gevoerd ten behoeve van advisering en bemiddeling naar gemeenten. Werken in de kerk

Aantal inhoudelijke evenementen - 50

Dit waren zowel evenementen als bijeenkomsten.
Bekijk alle evenementen

Vijf best bestelde materialen

 1. Adventskalender 2018     
 2. CD Kerst 2018                 
 3. 40dagentijdkalender 2018  
 4. Happertje PC GVO         
 5. Ik bewaar je       

Naar de webwinkel

Cijfers JOP, Jong Protestant

 • In 2018 waren er 135 Kliederkerken.
 • Aan Sirkelslag YOUNG 2018 deden 684 groepen mee.
 • Aan Sirkelslag KIDS 2018 deden 359 groepen mee.
 • En aan Sirkelslag SCHOOL deden 126 klassen mee.

 

De dienstenorganisatie hielp bij de PaasChallenge

“Wij merken dat dit soort activiteiten de onderlinge verbinding geeft waar wij als gemeente met de jongeren naar op zoek zijn. We hebben echt ervaren dat door het met elkaar bezig te zijn, vanzelf de diepere gesprekken ontstaan. Heel gaaf!”

“Werkelijk alle emoties kwamen naar boven: het verraad, bedrog, de uitputting, het beroep op het doorzettingsvermogen, de desillusie en het gevoel van hoop!”

De dienstenorganisatie ontwikkelde, op basis van een concept voor een paasspel van de Gereformeerde Kerk in Ermelo (GKE), de PaasChallenge. Een challenge met weinig voorbereidingstijd en inzet van een gering aantal medewerkers. Daarmee werd het een project geschikt voor veel meer gemeenten.

Iets voor uw gemeente? Ga naar de website van JOP.


Cijfers Kerk in Actie


Bijdragen 29,4 miljoen

Bijdragen van donateurs 9,4 miljoen
Bijdragen vanuit kerken 11,2 miljoen
(inclusief bijdragen van fondsen en stichtingen, en uit nalatenschappen)

Besteding

Uw bijdragen zijn als volgt besteed:
Zending - 6,4 miljoen
Werelddiaconaat - 9,1 miljoen
Noodhulp - 4,9 miljoen
Binnenlands diaconaat - 2 miljoen
Fondsenwerving - 2,7 miljoen
Beheer en administratie - 0,8 miljoen

*Deze jaarcijfers zijn onder voorbehoud van definitieve vaststelling op 21 juni conform de financiële normen.

Wilt u een bijdrage leveren? Ga naar de website van Kerk in Actie.


Diaken én christen

Twello, Hardenberg en Wijchen: dorpskerken in actie voor nieuwkomers

Caroline Visser van het interkerkelijk platform Kerk en Vluchteling Wijchen en omstreken klinkt bijna verbaasd als haar gevraagd wordt naar haar motivatie om zich in te zetten voor vluchtelingen. “Ik ben diaken, én christen.” Met verbazing en verontwaardiging ziet zij hoe asielzoekers en statushouders na een aantal maanden begeleiding los worden gelaten, terwijl velen van hen dan nog helemaal niet in staat zijn zichzelf te redden in onze samenleving. Omdat ‘helpen wie geen helper heeft’ een van de taken van de diaconie is, springt het interkerkelijk platform in waar mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.  Lees hier verder.

De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn en om daarin vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Lees meer over de dorpskerkenbeweging.


Nog enkele highlight projecten


FRIS

Informatie-systeem FRIS werd succesvol ontwikkeld en uitgerold. +40% van de gemeenten had de applicatie eind 2018 al in gebruik.

De Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg ging met FRIS aan de slag rondom onder andere de jaarrekening van 2018.

"FRIS is echt overzichtelijker dan het oude Excelbestand dat we gebruikten. Het geeft makkelijk inzicht in de stand van zaken rondom de financiën van de gemeente. Ik ben er heel tevreden over. Alles werkt sneller en ook het invoeren gaat beter. Ik heb beter overzicht, weet precies wat er ingevuld moet worden en kan daardoor de kerkenraad en controlecommissie goed briefen. Anderen kunnen de gegevens ook veel makkelijker inzien. Een gemeentelid van ons werkt bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dat is fijn want zo worden we snel geholpen. We hebben recentelijk iemand  anders van de organisatie gevraagd om eens met een frisse blik naar onze financiën te kijken. Dat was een erg prettig en nuttig gesprek dat ons inzicht gaf in hoe we zaken nóg beter aan kunnen pakken als het gaat om bijvoorbeeld bezuinigingen en dergelijke."
Marieke van Genderen, penningmeester  

Pionieren

In 2018 kwamen er wederom pioniersplekken bij. Een mooi aantal van 20 plekken. Daarmee is de doelstelling van 25 niet behaald en daarom zal in 2019 extra ingezet worden op communicatie.

Landelijke Diaconale Dag

De 123e Landelijke Diaconale Dag trok meer dan 1.100 deelnemers, een stijging van 50% ten opzichte van 2017.

Protestantse Lezing

500 mensen bezochten in 2018 de Protestantse Lezing. Thema die dag was ‘400 jaar geleden - Geloof in God vs. vrije wil van de mens’. Ben Tiggelaar stond zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens daar zelf invloed op? Bekijk de Protestantse LezingBekijk meerProtestantse Lezing 2018


Aan tafel deel je eerder lief en leed

De dienstenorganisatie wil aansluiten bij de vragen die er leven in gemeenten. Vragen als hoe je jongeren bij de preek betrekt of hoe de kerkenraadsvergadering inspirerender kan worden. De Protestantse Gemeente Enkhuizen ging met deze laatste vraag aan de slag.

Als ouderling Jaap Hoekstra twee pannen met nasi en bami de foyer van de gotische Zuiderkerk in Enkhuizen binnendraagt, zitten de achttien kerkenraadsleden al klaar aan een meterslange tafel. "Tegenwoordig beginnen we elke kerkenraadsvergadering met een gezamenlijke maaltijd en vandaag was het mijn kookbeurt", vertelt hij even later met een tevreden glimlach. "Ik vind het ontzettend prettig en zinvol om de vergaderingen op deze manier te starten. Het geeft een goede onderlinge sfeer en we leren elkaar beter kennen; aan tafel deel je eerder lief en leed met elkaar."

Lees hier hun verhaal en de tips voor uw kerkenraad.

Meer ideeën voor uw kerkenraadsvergadering


Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen aan de hand van veel gelezen webberichten in 2018.

Heeft u een vraag?

“Wij ondersteunen uw gemeente om vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn.”

Welke vraag u ook stelt, de dienstenorganisatie gaat samen met u op zoek naar een antwoord dat past bij de situatie in uw gemeente. Wij zijn maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09.00-21.00 uur en op vrijdag van 09.00-16.00 uur.

Telefoon:  (030) 880 18 80
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: www.protestantsekerk.nl 

Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, Postbus 8504 3503 RM Utrecht


Onze missie

De dienstenorganisatie ondersteunt de Protestantse Kerk en haar gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
 • in het getuigenis van Jezus Christus;
 • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Lees hier verder.


In 2018 werd G.J. de Groot door de Generale Synode benoemd tot algemeen directeur van de dienstenorganisatie.

"2018 was een jaar van stabilisatie en focus. Er is gestart met een grondige analyse van het werk, de organisatie en de situatie waarin de kerk zich bevindt. Waar liggen kansen, wat moet beter en hoe sluiten we aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk en bij de vragen die er leven in de gemeenten? Vragen die ons helpen om de juiste diensten te verlenen en om toekomstbestendig te zijn.

“We geloven dat de kerk altijd zal blijven, omdat Jezus dat beloofd heeft.”

Kijkend naar de komende jaren willen we toe naar meer inspiratie op de inhoud en de durf om keuzes te maken die passen bij de transitie waar we als kerk in zitten. Daarbij moeten we goed kijken naar hoe we u als gemeenten het best kunnen bedienen en ondersteunen in die transitie en hoe we samen zorgen dat we staande blijven in de toekomst. En vooral dat we gemeenten naar tevredenheid blijven ondersteunen in hun rol als vindplaats van geloof, hoop en liefde. We geloven dat de kerk altijd zal blijven, omdat Jezus dat beloofd heeft. Daar willen we ons voor inzetten. En daarin weten we ons gedragen en bemoedigd door het geloof in Jezus Christus, onze Heer."

Jurjen de Groot, Algemeen directeur

Dit verslagjaar 2018 is het tweede jaar van de beleidsperiode 2017-2020 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk