Solidariteitskas: subsidie voor gemeenten die toekomstgericht zijn

Heeft uw gemeente financiŽle steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Vraag subsidie aan bij de Solidariteitskas

Er is geld beschikbaar voor de volgende vijf mogelijkheden:

 1. Deskundige hulp bij gemeente vernieuwing
  Uw gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op? Vraag subsidie aan voor deskundige hulp op dit gebied.

 2. Stimulerende kerkelijke projecten
  Uw gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie aan voor de financiering van uw plan en een deel van de begeleidingskosten.
  Bijvoorbeeld 'Pionieren in de vinex'.

 3. Samenwerking tussen gemeenten
  Samen bereik je meer dan alleen. Werkt uw gemeente samen met een andere gemeente? Vraag subsidie aan voor dat project.

 4. Deskundige hulp bij fusie of verkoop
  Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag subsidie aan voor een deskundige die uw gemeente hierbij kan ondersteunen.

 5. Gewoonweg gebrek aan geld
  Uw gemeente heeft geld nodig voor een renovatie of de betaling van de predikant. Als uw gemeente toekomstbestendig is, kunt u subsidie aanvragen.

Stuur een mail met uw idee

Subsidie aanvragen is een zorgvuldig proces. Voordat u teveel tijd kwijt bent aan het invullen van formulieren, kunt u een mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar steunverlening@protestantsekerk.nl.

Deze eerste mail moet aan het volgende voldoen:
Het college van kerkrentmeesters vraagt om subsidie door een schriftelijke aanvraag per email in te dienen bij de Commissie Steunverlening. In de aanvraag staat een beknopte beschrijving van het project, het doel van het project, de verwachte kosten en de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen. Aan de hand van de aanvraag zal door Bureau Steunverlening bepaald worden of en welke informatie nog noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen.

Procedure subsidie solidariteitskas

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. Maar het is even belang-rijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere gemeente. Daarom hanteert de Commissie Steunverlening eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn gewone maar, deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

Heeft uw gemeente een toekomstgericht idee waar geld voor nodig is? Mail het naar steunverlening@protestantsekerk.nl. Misschien is het mogelijk om subsidie van de Solidariteitskas te krijgen.

Download: Wegwijs in subsidieland

Download de folder van het Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland: WEGWIJS IN SUBSIDIELAND.

Deze folder legt uit wat de mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland door burgerlijke overheden, particuliere fondsen en kerkelijke fondsen.