Doorgaan naar hoofdinhoud

Solidariteitskas: subsidie voor toekomstgerichte gemeenten

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Er is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld:

 1. Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
  Uw gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op? Vraag subsidie aan voor deskundige hulp op dit gebied.
 2. Stimulerende kerkelijke projecten
  Uw gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie aan voor de financiering van uw plan en een deel van de begeleidingskosten.
  Bijvoorbeeld 'Pionieren in de vinex'.
 3. Samenwerking tussen gemeenten
  Samen bereik je meer dan alleen. Werkt uw gemeente samen met een andere gemeente? Vraag subsidie aan voor dat project.
 4. Deskundige hulp bij fusie of verkoop
  Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag subsidie aan voor een deskundige die uw gemeente hierbij kan ondersteunen.
 5. Gewoonweg gebrek aan geld
  Uw gemeente heeft geld nodig voor een renovatie of de betaling van de predikant. Als uw gemeente toekomstbestendig is, kunt u subsidie aanvragen.
 6. Noodfonds
  Lees via deze link meer over het noodfonds voor gemeenten die in financiële problemen dreigen te komen.
 7. Een ambulant of interim predikant via de Mobiliteitspool
  Heeft u (snel) een ambulant of interim predikant nodig en heeft u in overleg met de afdeling mobiliteit van de Protestantse Kerk Nederland een tijdelijke predikant kunnen regelen? Dan kan uw gemeente in aanmerking komen voor maximaal € 8.000,- subsidie per jaar, gedurende max. 2 jaren.
  De maximale subsidie van € 8.000,- geldt bij een fulltime ambulant/interim predikant en voor een heel jaar.(kan daarna nog 1 keer worden aangevraagd). Deze subsidie wordt naar rato tijd en deeltijdpercentage teruggerekend. Deze subsidie vorm kan tot en met 2021 worden aangevraagd. Vraag uw aanvraagformulier aan bij de afdeling mobiliteit. Vul deze compleet in en mail, om de steunwaardigheid te kunnen toetsen, de gevraagde cijfermatige informatie met de aanvraag mee.
  Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie:
  • Steunwaardigheidstoets: De liquiditeitspositie mag niet groter zijn dan 4 keer het benodigd jaarbudget
  • Een complete aanvraag, met gevraagde stukken.
   Waaraan een Interim of Ambulant predikant moet bijdragen ( in overleg met afdeling mobiliteit). Tevens zijn op deze subsidie onze algemene voorwaarden van toepassing.

  Wij laten u binnen een aantal weken (na ontvangen van uw complete aanvraag met stukken) weten of de gevraagde subsidie wordt toegekend, de hoogte hiervan en hoe deze wordt afgerekend.

Stuur een mail met uw idee

Subsidie aanvragen is een zorgvuldig proces. Voordat u teveel tijd kwijt bent aan het invullen van formulieren, kunt u een mail met uw idee voor uw gemeente sturen naar  steunverlening@protestantsekerk.nl.

In deze eerste aanvraagmail vermeldt u beknopt het volgende:

 • een beschrijving van het project;
 • het doel van het project;
 • de verwachte kosten;
 • de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen.

Aan de hand van deze aanvraag bepaalt Bureau Steunverlening welke informatie verder noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen. Bureau Steunverlening wil graag de gevraagde informatie voor de aanvraag digitaal ontvangen en alleen complete aanvragen kunnen worden behandeld.

Procedure subsidie solidariteitskas

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. Maar het is even belangrijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere gemeente. Daarom hanteert de Commissie Steunverlening eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

Aanvragen achteraf, voor projecten die al zijn gestart of voltooid, komen niet in aanmerking voor subsidie. Als er een goede reden aan ten grondslag ligt, zal de Commissie Steunverlening hiervan afwijken en is het mogelijk, dat een aanvraag toch gehonoreerd wordt.

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

De classis predikant en de beleidsondersteuner classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) worden op de hoogte gesteld van de subsidieverstrekking aan een gemeente.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk