Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden predikant: actueel

Contact Bureau Predikantstraktementen voor meer informatie en vragen: tel: (030) 8801661; predikantstraktementen@protestantsekerk.nl  

Actuele regelingen

 
Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers
Regels voor toekenning van periodieke verhogingen, vastgesteld op 11 september 2007 en herzien op 20 november 2018
Uitvoeringsbepalingen 2019-A per 1 januari 2019 met de daarbij behorende circulaire van 1 januari 2019
Uitvoeringsbepalingen 2018-B per 1 juli 2018 met de daarbij behorende circulaire van 1 september 2018
Uitvoeringsbepalingen 2018-A per 1 januari 2018 met de daarbij behorende circulaire van 1 januari 2018
Rekenblad (model berekening predikantstraktement) 2019-A per 1 januari 2019
Rekenblad (model berekening predikantstraktement) 2018-B per 1 juli 2018
Rekenblad (model berekening predikantstraktement) 2018-A per 1 januari 2018

Circulaire predikantstraktementen en -pensioenen 2018

Uitvoeringsbepalingen 2019-A

Met een circulaire van 1 januari 2019 zijn de uitvoeringsbepalingen 2019-A  bekend gemaakt. 
De circulaire bevat onder meer informatie over: 

  • De eenmalige uitkering in januari 2019
  • De nieuwe regeling voor de woonbijdrage
  • De wijziging van de regeling voor de vervoerskosten
  • De wijziging van de regeling voor de verhuiskosten
  • De wijziging van de omslagregeling

Uitvoeringsbepalingen 2019-A per 1 januari 2019 met de daarbij behorende circulaire van 1 januari 2019

Wijziging regeling woonbijdrage

Met een circulaire van 3 december 2018 is de wijziging van de regeling voor de woonbijdrage bekend gemaakt. De circulaire vindt u hier. 

Begroting 2019 centrale kas predikantstraktementen

Op 21 september jl. gaf de kleine synode haar goedkeuring aan de Begroting 2019 van de centrale kas predikantstraktementen. De begroting wordt toegelicht in de circulaire van 24 september 2018, die informatie bevat over:

  • de wijziging van de omslagregeling predikantstraktementen per 1 januari 2019;
  • de hoogte van de bijdragen voor de centrale kas in 2019;
  • de richtlijnen voor de begroting van de vergoedingen en tegemoetkomingen die het college van kerkrentmeester aan de predikant uitbetaalt;
  • verhoging van de leeftijd, waarop een predikant in de regel met emeritaat gaat;
  • de wijziging van generale regeling rechtspositie predikanten in verband met het mobiliteitsbeleid.

De begroting leidt tot de volgende bijdragen in 2019.

soort bijdrage

2019

2018

ontwikkeling

bezettingsbijdrage

€ 86.508

€ 77.760

11,25%

vacaturebijdrage

€ 6.960

€ 6.816

2,11%

beschikbaarheidsbijdrage

€ 960

€ 960

0,00%

uitkering gemiddelde woonbijdrage

€ 7.489

€ 7.344

1,97%

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten