Startzondag 2018 - Een goed gesprek

Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag.

De dienstenorganisatie reikt daarvoor jaarlijks een thema aan, met inspirerende ideeën, liturgiesuggesties, werkvormen en materialen. Voor gemeenten die van het landelijke thema hun jaarthema maken bieden we extra materiaal.

Thema: Een goed gesprek

Dit jaar is het thema ‘Een goed gesprek’. Er is volop aandacht voor het geloofsgesprek. We verleiden mensen de kerkdrempel over te stappen voor een maaltijd, maar vervolgens durven we niet te zeggen wie we zijn, wat ons bezielt en welk geheim we hebben te delen. Het startzondagmateriaal biedt praktische tips om die schroom voor dit geloofsgesprek te overwinnen en concrete handvatten om een open en goed gesprek te voeren. Het goede gesprek beperkt zich niet tot de gemeente zelf, er is ook aandacht voor het gesprek met ‘de omgeving’.

Vanaf 1 mei vindt u op deze plek

  • liturgische suggesties voor de dienst op Startzondag

  • suggesties en workshops voor een programma na de dienst

  • werkvormen voor het seizoen 2018/2019