Consideraties

Consideraties zijn voorstellen tot wijziging van de kerkorde die door de generale synode in eerste lezing zijn vastgesteld.

Deze consideraties worden voorgelegd aan alle kerkenraden. De elf classicale vergaderingen bespreken deze voorstellen, gehoord de kerkenraden en sturen hun reacties (consideraties) aan de generale synode. De voorstellen worden ook ter consideratie toegezonden aan de evangelisch-lutherse synode. Deze reacties worden door het Generale College voor de kerkorde verwerkt tot een voorstel voor een tweede lezing door de generale synode.

In deze rubriek zijn de consideraties te vinden die op dit moment in bespreking zijn in de classicale vergaderingen.

2017

Op 10 mei 2017 zijn de volgende consideraties naar classes en gemeenten verzonden:

Op 13 december 2017 zijn de volgende consideraties naar classes en gemeenten verzonden:

>Vragen en contact: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 18 80