Veelgestelde vragen

Rondom privacy en de kerk en de aankomende wetgeving zijn veel vragen. Hieronder staan de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden aangevuld. Heeft u zelf vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het landelijk dienstencentrum, via het team van ondersteuning gemeenten (info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880). Zij zullen u verder op weg helpen of doorverwijzen.

 • Wie is uiteindelijk aanspreekbaar/eindverantwoordelijk voor het privacybeleid? Stel: de scriba van de AK doet zelf niets op dit gebied, is dan de ledenadministrateur erop aanspreekbaar?

 • Wat zijn persoonsgegevens?

 • Gegevens rondom geloofsovertuiging zijn bijzondere persoonsgegevens, mogen wij die wel gebruiken?

 • Hoe zit het met de ledenregistratie?

 • Mogen wij foto's van gemeenteleden enz. op onze website plaatsen?

 • Hoe zit het met het kerkblad?

 • Hoe zit het met de zondagsbrief?

 • Hoe zit het met de website van de kerk?

 • Hoe zit het met het online zetten van kerkdiensten (kerkomroep en via video)?

 • Aan wie mogen we in de toekomst onze nieuwsbrief nog verzenden?

 • Wat moeten we doen als iemand zich bij ons meldt voor inzage?

 • Wie heeft binnen de kerk een geheimhoudingsplicht?

 • Wie is er verantwoordelijk voor de privacy in de kerk?

 • Mogen we nog een ledenlijst of gemeentegids met ledengegevens rondsturen aan gemeenteleden? (ook: moeten wij eerst toestemming vragen aan de leden voor het opnemen van hun gegevens in een lijst?)

 • Hoe moeten we omgaan met onze huidige adreslijst voor de nieuwsbrief?

 • Mogen we data die we hebben verzameld in het kader van Actie Kerkbalans koppelen aan ledengegevens?

 • Mogen we gebruik maken van Dropbox of Google Drive?

 • Moet een gemeente een functionaris persoonsgegevens aanstellen?

 • Welke ondersteuning komt er vanuit de dienstenorganisatie, bijvoorbeeld qua modellen?

 • Hoe gebruik ik het model-privacystatement?

 • Ik heb meer/andere vragen.

 • Tip: alleen om toestemming vragen als dat moet