Kerkorde

​De Protestantse Kerk verwoordt in de Romeinse artikelen van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Dit alles wordt verder uitgewerkt in ordinanties en generale regelingen. 

De Kerkorde groeit voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Voorstellen en besluiten over wijzigingen zijn in deze rubriek te vinden.

321
 keer aangeraden
  • Printen