Agendaoverzicht

Regionale inspiratiedag 'Anders vieren' in Assen
01 nov 2014 09:30 - 16:00

Op de regionale inspiratiedag in Assen (Noordoost Nederland) kunnen predikanten, kerkmusici, lectoren, leden van liturgiecommissies en werkgroepen eredienst terecht voor nieuwe impulsen.

Week van de chronisch zieken
07 nov 2014 - 13 nov 14
Sirkelslag-KIDS-2014
07 nov 2014 19:30
Naar agendaoverzicht