Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Webinars op de Landelijke Diaconale Dag Online 2020

Tijdschema


Webinarronde 1 (13.00 uur - 14.30 uur)

  • 13.00 uur Video bekijken van webinar naar keuze (zie lijst hieronder)
  • 13.45-14.30 uur online ontmoeting bij het door u gekozen webinar

Webinarronde 2 (14.30 uur - 16.00 uur)

  • 14.30-15.15 uur Video bekijken van webinar naar keuze (zie lijst hieronder)
  • 15.15-16.00 uur online ontmoeting bij het door u gekozen webinar

U kunt kiezen uit de volgende 12 webinars:

1. Kom in actie in coronatijd

(door Kerk in Actie-consulenten Annemarieke Voorsluijs en Menno Hanse)

Geen fysieke bijeenkomsten, strenge coronamaatregelen, gemeenteleden die thuisblijven en onzekerheid over de toekomst. Dat klinkt nu niet echt als de ideale situatie om als gemeente in actie te komen voor mensen in nood in de rest van de wereld. Toch is er nog heel wat mogelijk. Wij helpen bij de hobbels die je tegenkomt en geven concrete tips hoe u de gemeente binnen de huidige beperkingen in beweging kan krijgen.

2. Naar een meerkleurige en inclusieve kerk

(door ds. Judith van den Berg-Meelis, predikant protestantse gemeente Roermond)

Welke mensen zie je wel in je dorp/wijk/stad, maar niet in je kerk? De kerk in Roermond wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de stad. Leer van hun ervaringen en hoor hoe een kerk verandert door zich open te stellen voor wie in de stad leeft.

3. Zoek de bloei van je buurt 

(door Marten van der Meulen en Rudolf Setz)

Kerk zijn gebeurt niet alleen in het kerkgebouw. In je eigen huis, aan de keukentafel kan ook kerk ontstaan. Bij Assen Zoekt experimenteren we al geruime tijd met (diaconaal) kerk-zijn vanuit de huizen. We vertellen je over hoe we werken met huisgroepen, over de rol van de zorgcoördinator en hoe je de rijkdom kunt ontdekken die in jezelf en de mensen om je heen aanwezig is.

4. Op bezoek in de moskee: Samenwerking tussen christenen en moslims

(door Mostafa Hilali en Martijn van Laar)

Daniëlle Leder, projectleider binnenlands diaconaat Ontmoeting met Moslims, gaat op zoek naar mogelijkheden waarop christenen en moslims kunnen samenwerken op diaconaal gebied. Ze gaat daarvoor langs bij moskee Stichting Al Houda in Amsterdam-Noord, een moskee die veel activiteiten organiseert op sociaal-maatschappelijk gebied. Vervolgens gaat ze in gesprek met Martijn van Laar en Mostafa Hilali, twee ervaringsdeskundigen op het gebied van activiteiten voor moslims en christenen, om te horen waarom zij samenwerking belangrijk vinden en vanuit welke visie zij dat doen.

5. Eenzaamheid: eenzaam in je bubbel

(door Hanna Wapenaar, straatpastor in Amsterdam)

Eén van de grootste problemen in onze Nederlandse samenleving is dat mensen zich eenzaam voelen. Niet alleen ouderen hebben hier last van, iedereen kan er mee te maken krijgen zeker in deze tijden van sociaal isolement. Hoe kun je hier als kerk wat in betekenen? Het Straatpastoraat van Amsterdam neemt u mee naar buiten. Bekijk alvast dit filmpje.

6. De rol van het diaconaat in de toekomst van de kerk 

(door Wilma Wolswinkel van pioniersplek De Haven in de Utrechtse wijk Kanaleneiland)

De toekomst van de kerk brengt veel vragen met zich mee. Er is sprake van vergrijzing en krimp, maar tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe vormen van kerkzijn. Welke rol speelt het diaconaat hierin? En kan het diaconaat een aanjager zijn van kerkelijke vernieuwing? Het praktijkvoorbeeld van De Haven, door René van Loon omschreven als een diaconaal gerichte kerkplek in zijn boek Lente in de Kerk (2020), biedt ons alvast boeiende inzichten.

7. Diaconale samenwerking in de regio

(door Iwan Dekker en Gerdine Klein, fondsenwervers Kerk in Actie)

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om met elkaar een project van Kerk in Actie te steunen. Delta voor Indonesië, Brabant voor Moldavië, Alblasserwaard in actie: wervende namen van samenwerkingen, die zich samen hard maken voor de kerk wereldwijd. In die samenwerkingen blijkt vaak meer dan alleen een gezamenlijke support van het werk in het buitenland te ontstaan. Gemeenten leren elkaar beter kennen en gaandeweg komen ook andere vragen op tafel. Wat is Regio in actie precies? Waarom zou je meedoen als gemeente? En hoe begin je? Schuif aan bij de webinar 'Regio in actie' en ontdek of samenwerken ook iets voor jullie gemeente kan zijn.

8. Doorbreek het taboe op geldzorgen

(door Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje)

Een op de vijf huishoudens in Nederland kampt met risicovolle of zelfs problematische schulden. Uit schaamte zoeken mensen te laat hulp. Kerken kunnen een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van geldproblemen. SchuldHulpMaatje ondersteunt kerken en diaconieën hierbij met de campagne samenhartvoormensen.nl. Praktisch komen in het webinar aan bod: oorzaken en gevolgen van schulden, vroegtijdig signalen van geldzorgen herkennen en handvatten om het gesprek aan te gaan in je eigen kerk en omgeving.

9. Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding

(door Nico van Splunter) 

Veel diaconieën houden zich (terecht!) bezig met het verzachten van de armoede, door zich in te zetten voor voedselbanken, kledingbanken en het bieden van noodhulp. Maar kun je je ook inzetten om de oorzaak van armoede in je eigen omgeving weg te nemen. En om mensen weer perspectief op de toekomst te geven?

10. Groene kerken: schuilt er een groene diaken in jou? 

(door Matty van Leijenhorst en Maaike Wigboldus)

Als diaken kom je op voor een menswaardig bestaan voor mensen in de buurt en wereldwijd. Je probeert misschien zelfs kernoorzaken van onrecht aan te pakken. Kan het zo zijn dat opkomen voor een schoon milieu ook past bij jouw kerntaken? Ook rondom milieu- en klimaat zijn er veel situaties van onrecht waar wij als kerk iets kunnen betekenen. Ontdek samen welke rol de diaconie kan hebben in het verduurzamen van de kerk.

11. Je gemeente betrekken bij diaconaat

(door Derk Jan Poel en Willeke Eikelenboom)

Diaconaat lijkt soms vooral een bezigheid van de diakenen. Wij geloven echter dat het behoort tot de essentie van kerk-zijn. Als dat zo is, hoe betrek je de gemeente er dan bij? Op een manier die past bij jullie eigen context. In dit webinar denken we daarover na en geven we je concrete tips en handreikingen.

12. #Nietalleen

(door Janet Bac, coördinator #Nietalleen)

In het voorjaar toen we in Nederland massaal in lockdown moesten vanwege het Coronavirus is de beweging #Nietalleen ontstaan. In zeer korte tijd hebben honderden kerken en maatschappelijke organisaties zich aangemeld om hulp te bieden aan degene die het nodig heeft in eigen dorp en stad. In deze webinar 7 praktische tips hoe je als lokale kerk betrokken kunt zijn bij #Nietalleen én hoe je kan aansluiten bij de landelijke campagne ‘je hoeft het #Nietalleen te doen’. 

De Landelijke Diaconale Dag Online is op zaterdag 7 november de hele dag te volgen via kerkinactie.nl/lddonline.

Lukt het niet om in te loggen in een online meeting of bij het openen van een filmpje? Kijk via deze link bij Veelgestelde Vragen of mail uw vraag naar ldd@protestantsekerk.nl. We proberen uw vraag dan direct te beantwoorden.