Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Voltooid leven - ter verdieping

Literatuur

 • Belder, J. Mijn leven voltooid?, Jongbloed, 2018
 • Raad van Kerken, Nu ik oud word. Februari 2018.
 • Woord&Dienst, themanummer. Maart 2017.
 • Leget, C.: Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg, Lannoo, 2016.
 • Wijngaarden, E. van: Voltooid leven. Over leven en willen sterven, Atlas Contact, 2016.
 • T. Boer en D. Mul (redactie): Lijden en volhouden (Lindeboomreeks 19), Amsterdam 2016.
 • Woude, A. van der: Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat, Zoetermeer 2015.
 • G. Kramer-Hasselaar en R. Vissinga (redactie): Pastoraat bij sterven en rouw. Handreiking voor bezoekmedewerkers, Utrecht 2015.
 • Gawande, A.: Being mortal, illness, medicine and what matters in the End. Boek en film over hoe hij als arts het ouder worden en sterven bespreekbaar maakt. 2014
 • Albom, M.: Mijn dinsdagen met Morrie. Over gesprekken tussen een jonge en een oude man over het onder ogen zien van het naderend sterven. 2014
 • Leget, C.: Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners, TerraLannoo, 2012.
 • Keirse, M: Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie. 2011. 
 • H. Paul en W. de Braal (redactie): Dood voor onze ogen. Leven in het licht van de eeuwigheid, Utrecht 2011.
 • Berger, K. (e.a.): De dood leeft! Denken over na de dood en ons leven vóór de dood, Kampen 2010.
 • Lange, F. de, Waardigheid. Voor wie oud wil worden, Amsterdam 2010.
 • The, A.: Verlossers naast God. Over dokters en euthanasie in Nederland (2009) 
 • The, A en Linssen, C.: In gesprek met de palliatieve patiënt. Een werkboek voor professionals in de gezondheidszorg om het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen over het levenseinde. (2008)
 • Leget, C.: Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg, Tielt 2008.
 • Tolstoj, L.: De dood van Ivan Iljitsj. Beroemd boek over de eenzaamheid van Ivan in zijn ziekzijn en uiteindelijke dood. Niemand heeft met hem het gesprek durven aangaan over kwetsbaarheid, ziekte en sterven. Dit boek wordt door artsen aangehaald in hun reflectie op communicatie over sterven (bijvoorbeeld in het boek Being Mortal door Atul Gawande) (1881 en vertaling 2007).
 • Lange, F. de: De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen, Zoetermeer 2007.

Films

 • Mar Adentro 
  Patiënt lijdt in zijn eigen ogen een mensonwaardig bestaan; hij ligt op bed en kijkt uit het raam. Hij vraagt aan artsen om hulp om het leven te beëindigen. Uiteindelijk heeft een vriendin de moed om op zijn vraag in te gaan.
 • Amour
  Mooie aangrijpende film over hoe het leven van een ouder echtpaar onder druk komt te staan wanneer de echtgenote als gevolg van een herseninfarct niet meer in staat is om verder te gaan met haar oude leven. Ze kan niet meer pianospelen, is afhankelijk van dagelijkse zorg. Communicatie met familie en met hulpverleners is moeizaam. In alle eenzaamheid neemt haar echtgenoot een onomkeerbare beslissing. Film appelleert aan het verstaan van nood.  

Lees meer over

Het thema Voltooid leven