Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zo voelen nieuwe Nederlanders zich welkom in uw kerk - volg de training: Kerk en vluchteling

Mensen in de kerk hebben een open oog en oor voor de nood van vluchtelingen. Dat bleek eind 2017 uit een enquête: 85 procent van de diaconieën zet zich in voor vluchtelingen in Nederland en/of wereldwijd.

Kerk en vluchteling - een praktische training voor gemeenten

Maar wat kun je doen als vluchtelingen bij jou in de gemeente worden gehuisvest? Hoe komen we ze op het spoor en kunnen we contacten leggen? Welke taak heb je als kerk? Hoeveel vluchtelingen zijn er eigenlijk wereldwijd en wat zijn de redenen voor mensen om te vluchten? Hoe ziet de procedure in Nederland eruit en kunnen we verbindingen leggen met andere organisaties die zich voor vluchtelingen inzetten?

Tegen zulke vragen lopen mensen in de kerken aan. De Protestantse Kerk heeft daarom een training ontwikkeld die praktische handvatten biedt.

Zo maakt u als kerk een goed begin - Een voorbeeld uit Delft

De Delftse Vierhovenkerk won twee gratis trainingsavonden op de Landelijke Diaconale Dag, en zo mocht ik op een donkere januari-avond naar hun kerk, gelegen nabij verkeersassen tussen flats uit de jaren zestig, om de training te gaan geven.

Veel cursisten zijn al op de één of andere manier actief voor vluchtelingen, bijvoorbeeld als maatje in één van de stedelijke organisaties. De organisator van de training zegt daarover: “De training hebben we gevolgd met een groep mensen uit onze wijkgemeente, aangevuld met diakenen uit een andere wijkgemeente en zelfs iemand uit de rooms-katholieke parochie. Dat maakte het tot een mooie groep die samenwerking bevordert.”

De training start met persoonlijke bezinning. In kleine groepjes wordt gesproken over persoonlijke motivatie. Deelnemers maken bruggetjes naar hun geloof en ervaringen elders in de wereld. “Het zou ons toch ook kunnen overkomen,” verwoordt een deelneemster, met een prachtige samenvatting van de bijbelse opdracht uit Leviticus om de vreemdeling lief te hebben als jezelf.

Nadat de deelnemers informatie hebben gekregen over de situatie van vluchtelingen wereldwijd en in Nederland wordt de situatie in Delft in kaart gebracht. Stedelijk zetten vele organisaties zich in en daar kun je als kerk goed bij aansluiten om dubbel werk te voorkomen.

Lastige vragen mogen gesteld worden

De prangende vraag uit de context van de Vierhovenkerkers bleek te gaan over de vluchtelingen, ‘Nieuwe Nederlanders’, in hun eigen kerk. Maar liefst vijf anderstalige geloofsgemeenschappen zoals een Syrische gemeente gebruiken de kerk en hoe kun je dan contacten krijgen? In de training heb ik ruimte gemaakt om op deze vraag wat nader in te gaan. Een deelneemster reageert: “De training helpt je om zicht te krijgen op wat er al gebeurt in jouw omgeving, welke migrantenkerken en initiatieven er zijn waar je al dan niet bij kunt aansluiten. Daarnaast krijg je heel veel handvatten hoe je contact kunt leggen met deze kerken en welke mogelijkheden er zijn om deze contacten uit te breiden.”

Eigenlijk verwonderde het me dan ook niet, dat de groep van de Vierhovenkerk na de eerste twee avonden besloot nog een derde avond bij te boeken, waarop we speciaal het leggen en onderhouden van contacten tussen mensen uit verschillende culturen hebben besproken en geoefend. De deelnemers hebben deze extra avond als heel waardevol ervaren en inmiddels groeien in Delft de vruchten van de training!

Dit levert de training op

Een deelnemer uit Delft verwoordt zijn ervaring aan het eind van de training: “Praktisch hebben we geleerd hoe we migrantenkerken kunnen ontvangen op een manier die bij hen past en die bij ons past. We hebben een lijstje gemaakt van de dingen die we willen gaan doen en zijn die nu aan het toepassen. Dat was een eye-opener: start op praktisch vlak met samenwerken, dan volgt het grotere plaatje of meer beleidsmatig samenwerken vanzelf! We gaan de dingen die we samen beleven en doen breder bekend maken en hopen en verwachten dat andere gemeenteleden ook enthousiast worden en mee gaan doen in het samen kerk-zijn.”

Wilt u ook met uw diaconie deze training volgen?

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Diaconaat