Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zij zegt dat ze bekeerd is, maar is dat echt zo?

Asieladvocaten, predikanten, Kamerleden en stichting Gave maken zich grote zorgen: vluchtelingen die christen zijn geworden, worden door de IND bij hun asielverzoek vaak niet geloofd. Onlangs tikte de Raad van State de IND op de vingers: de dienst moet getuigenissen van kerken meer mee laten wegen. De kerkelijke commissie-Plaisier toetst jaarlijks zo’n dertig van zulke bekeringsverhalen. Maar de vraag is: kun je wel beoordelen of iemand ‘echt’ christen is geworden?

“We zijn in het huis van de kerk”

De designlampen in zaal 8 van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht – het hoofdkwartier van de Protestantse Kerk in Nederland – contrasteren met het schrijnende verhaal van de Iraanse mevrouw aan de vergadertafel. Ze was moslim, vluchtte naar Nederland en is hier christen geworden. Ze moet terug naar Iran, maar loopt daar vanwege haar bekering tot het christendom groot gevaar. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) twijfelt aan haar bekeringsverhaal. Nu buigen twee predikanten zich over haar persoonlijk geloof en zullen daarover een verslag maken voor haar advocaat, die dat bij haar dossier voor de IND kan voegen. Dat dossier ligt op tafel. De dominees van dienst zijn de vrijgemaakt-gereformeerde emeritus Lucius de Graaff en Rhoïnde Mijnals-Doth van de Utrechtse Evangelische Broedergemeente. “We zijn in het huis van de kerk”, had De Graaff de vrouw – die anoniem wil blijven – uitgelegd. “We zijn je gunstig gezind en willen je helpen om de IND te overtuigen dat je christen bent.” Een beëdigde tolk had het allemaal vertaald naar het Farsi en de vrouw had geknikt. De handen rustig in haar schoot. Voor haar op tafel ligt een schriftje met aantekeningen. Ze kijkt er tijdens het gesprek niet in.

Verder lezen?

Het volledige artikel is verschenen in magazine De Nieuwe Koers en is hier te lezen.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)