Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zieltjes winnen: "Ik wil het wel, maar ik zeg het anders"

De meeste mensen hebben een negatieve associatie bij ‘zieltjes winnen’. Zelfs predikanten haasten zich vaak te melden dat activiteiten die gericht zijn op mensen buiten de kerk er niet zijn om zieltjes te winnen of te bekeren. Maar wat willen ze dan wel vertellen? ‘Zieltjes winnen’ - wat is er eigenlijk tegen?

“Weten dat je bij Jezus mag komen”

Cees Hoek, predikant in de Hervormde Gemeente Bedum-Onderdendam

“De term zieltjes winnen is voor mij het wegzetten van een mooie zaak op een lelijke manier. De term leidt af, we denken niet meer over de zaak zelf na. Alsof de kerk voor haar eigen doeleinden wil rekruteren. Natuurlijk zijn we blij met groei, maar het achterliggende verlangen is dat mensen zich bij Christus aansluiten.

Jezus Christus doet zelf een gooi naar de mensenziel. Hij wil de mens redden, op zijn plek zetten, tot zijn recht laten komen. Hij leidt en bestuurt, op een voor ons onzichtbare manier. Ik vind het troostrijk dat het niet van ons afhangt, God is zelf met mensen bezig.

Als predikant ga ik met mensen in gesprek. Ik nodig ze uit om mee te gaan in het evangelie. Op zo'n manier dat ze zelf willen komen, willen ontvangen. Zonder verborgen agenda. Ik probeer iets aan te reiken waardoor mensen iets gaan zien van wat bij Jezus Christus te vinden is. Dat doe ik ook op plekken waar mensen van buiten de kerk komen, zoals de volkskerstzang. Ik denk dan goed na over wat ik wil vertellen. Mijn boodschap is altijd weer dat Jezus Christus leven brengt.

Een gewonnen zieltje? Dat ben je als je weet dat je bij Jezus mag komen, dat je leven vastligt en geborgen is bij God.”

 

“Alsof wij de waarheid hebben”

Ad van Nieuwpoort, predikant in de Protestantse Gemeente Bloemendaal

Zieltjes winnen heeft voor mij de connotatie van: wij zijn de kerk, de gelovigen, en daarbuiten zijn verloren zieltjes. Alsof wij de waarheid hebben. En alsof wij vinden dat wij mensen zouden moeten winnen voor onze waarheid. Ik geloof niet dat je het zo kunt zeggen. De kerk is ook maar een verzameling van mensen die zin en verdieping zoeken, een nieuw perspectief. Ik relativeer graag het onderscheid dat vaak gemaakt wordt tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’.

Ik kom in de Bijbel de term ‘zieltjes winnen’ ook helemaal niet tegen. Wel: mensen leerling maken van Jezus. Die taak is overigens niet voorbehouden aan de predikant. Als je geraakt bent door het evangelie, dan zal je omgeving dat aan jou merken. Zo kom ik in mijn kerk steeds meer mensen zonder kerkelijke achtergrond tegen die nieuwsgierig geworden zijn. Door een vriend of vriendin. Of door een huisarts die mensen naar de kerk doorverwijst. Dat ‘vreemde’ van die traditionele kerkdienst spreekt juist ook vaak mensen zonder kerkelijke achtergrond aan. Ze hebben het gevoel even uit de hun bekende wereld te worden opgetild.

Als ik zelf voorga, denk ik altijd: wat krijgt iemand die zomaar binnenwandelt hiervan mee? Ik vind dat de plicht van elke voorganger. Dan je niet uitgaat van vanzelfsprekendheden, maar het verhaal zo vertolkt dat het als nieuw klinkt.”

 

“Evangelie is van levensbelang voor mensen”

Marianne Paas, tot eind 2018 predikant in de Gereformeerde Kerk Woerden, nu Protestantse Gemeente Pesse

“Eind 2018 hebben we als predikanten van de Protestantse Gemeente Woerden drie ‘bijbelverhalen in de kroeg’-avonden georganiseerd. Het idee was om heel eenvoudig de Bijbel te openen voor mensen die er niet mee groot zijn geworden. In de PR maakten we duidelijk dat de avonden voor ongelovigen waren. Radio 1 pakte het initiatief direct op, waardoor we landelijke publiciteit kregen. Later kregen we nog eens regionale publiciteit met RTV Utrecht.

Deze avonden waren echt niet bedoeld om mensen in de kerk te krijgen. Maar ik heb niets tegen zieltjes winnen, hoewel de term wat besmet is geraakt. De Protestantse Kerk heeft het ‘zieltjes winnen’ via het missionaire werk weer positief voor het voetlicht gebracht. Ik ben persoonlijk erg geraakt door de film ‘Voor hen’ uit de eerste missionaire ronde, waar Mechteld Jansen zegt: ‘Geloven we zelf nog wel dat het evangelie van levensbelang is?’ Daar werd ik erg blij van. Haar uitspraak gaf mij m’n vrijmoedigheid terug. Ik geloof echt dat het evangelie van levensbelang is voor mensen. Ik wil het anderen niet door de strot duwen, maar ik wil er wel voor staan. Ieder gewonnen zieltje is een feest in de hemel. Het klinkt misschien wat vroom maar dat is mijn drijfveer.”

 

“Meebewegen met de ander”

Jan Verkerk, pionier-evangelist in de Hervormde Gemeente Huizen

“Toen ik hier in Huizen kwam werken zei iemand bij het kennismakingsgesprek tegen mij: ‘Ha, jij bent de man die zieltjes wil winnen.’ Ik haastte me om te zeggen dat dat niet zo is. Ik wil het wel, maar ik zeg het anders. Ik noem het mensen winnen voor Jezus.

We hadden als hervormde en protestantse gemeente onlangs een pop-up herberg in het oude dorp, met in het pand allerlei referenties naar kerk en geloven. Het was heel verrassend, maar mensen die binnen stapten begonnen gelijk over God. Vaak vertelden ze dat ze ergens onderweg in hun leven het geloof kwijtgeraakt waren, of ze vertelden een nare ervaring met de kerk. Ik beweeg in dat soort gesprekken altijd mee met de ander. Ik deel iets van mezelf als dat mogelijk is. Maar ik kom niet met de opmerking dat Jezus het antwoord is. Want is de ander daar wel aan toe? Waar zit de ander? Ik vind dat je dat altijd moet weten voordat je met bepaalde waarheden komt. Ik geef antwoord op de vragen die mensen hebben, maar bepaalde zaken moet je soms even achter de kiezen houden. Het tempo van de ander is daarin bepalend.

Zieltjes winnen klinkt alsof je dat wel even doet. Nee, je gaat een weg met mensen. Dat kost energie, tijd, trouw en relatie.”

Dit artikel verscheen in het maartnummer van woord&weg. Meer lezen? Neem een gratis abonnement:

Abonneer gratis

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)