Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zevenaar: weinig kinderen in de kerk, veel creativiteit

Wie de Ontmoetingskerk in Zevenaar binnenloopt, voelt aan alles: kinderen zijn hier welkom! In de kerkzaal trekken zeven kinderschilderijen over de schepping meteen de aandacht en het welkom staat letterlijk op een vrolijk bord naast de ingang. Wiebelen is hier geen probleem. Toch kunnen predikant Alle Jonkman en scheidend jeugdouderling Danielle Werner geen succesverhaal vertellen. “We hebben van alles geprobeerd, maar het is op.”

Een kleine, vitale gemeente in Gelderland. Dat is de Protestantse Gemeente Zevenaar. Betrokken op het dorp, met een jonge predikant en een jeugdouderling die creatief en open zoeken naar manieren om gezinnen te betrekken bij de kerk en de kerkdiensten. Kliederkerk, verschillende vormen van kindernevendienst, thematische projecten, ze passeerden de afgelopen jaren de revue. Enthousiast gestart, maar zonder blijvende betrokkenheid van gezinnen. “Op normale zondagen zijn alleen mijn tieners van 14 en 16 jaar aanwezig”, vertelt Danielle. “Soms haken nog één of twee andere gezinnen met kleine kinderen aan, maar eigenlijk alleen als er een bijzondere activiteit is.”

Niet in systeem

In de vier jaar dat Danielle jeugdouderling was, ging de frequentie van kindernevendienst van wekelijks naar om de twee weken via één keer per maand naar helemaal niet meer. “Met kindernevendienst zijn we gestopt. De leiding kwam vrijwel alleen naar de kerk als ze zelf dienst had en had dan alleen de eigen kinderen in de groep. Dat werkte niet meer.” Wel trekt de maandelijkse jeugdkerk een vast en enthousiast groepje tieners en ook een jaarlijks kindercatecheseproject, dat uitloopt op een kerkdienst, trekt een handvol kinderen. “De krimp is demografisch goed te verklaren. Zevenaar is van oorsprong overwegend rooms-katholiek, er zijn behoorlijk wat gezinnen waarvan één van de ouders niet gelooft. En de regio vergrijst”, is de analyse van dominee Alle Jonkman. “Het is niet zo dat ouders negatief zijn over de kerk of geloof, maar de kerkdienst zit gewoon niet meer in hun systeem."

Erkenning

De uitkomst van het onderzoek naar jeugdwerk in de Protestantse Kerk voelde als erkenning van de situatie in Zevenaar, geeft Alle aan. “We waren vorig jaar op een trainingsavond van JOP, Jong Protestant waar verteld werd dat bij een derde van de gemeenten binnen de Protestantse Kerk net als bij ons weinig of geen kinderen en jongeren betrokken zijn. Het delen van zulke verhalen en delen van tips om toch samen kerk te zijn, helpt ons. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Maar vanuit de wens om kerk te zijn voor héél Zevenaar, ook voor gezinnen, zetten we ons in om de kerkdienst toch een thuis te laten zijn voor als ze er zijn.”

Lessen uit Zevenaar:

  • Stoppen met activiteiten voor kinderen of jongeren is ook oké. Het is goed om te blijven zoeken naar wegen om gezinnen te betrekken, maar het is net zo goed om te kunnen zeggen: nu is het genoeg.
  • Neem genoegen met wat er is en leef bij het moment. Krimp doet pijn, dat mag. Maar een zekere nuchterheid en acceptatie van de situatie helpt ook om er te zijn voor de mensen die er wél zijn.
  • Denk in projecten als wekelijkse activiteiten zoals kindernevendienst niet meer haalbaar zijn. Vrijwilligers én gezinnen zijn hiervoor vaak wel in. Bijvoorbeeld een veertigdagentijdproject of het voorbereiden van één dienst met jongeren.

Vieren met een handvol kinderen

Onderstaande werkvormen zijn geschikt voor een kerkdienst waar maximaal zo’n zeven kinderen of jongeren aanwezig zijn.

  • Blijf aan Mij denken! Avondmaal memory (4-12 jaar). Een leuk spelletje dat prima in stilte kan. 
  • Biddende dobbelsteen (9-12 jaar). Leuk en creatief. Kan in en buiten de kerkzaal. Kan ook interactief met gebed in een kerkdienst samen met de predikant.
  • Liefde in actie (9-12 jaar). In dit spel moet je voorspellen hoe de vertoonde situatie afloopt.
  • Poerimfeest vieren (kinderen en jongeren). Lawaai maken bij het verhaal van Esther. Ook leuk om met de hele gemeente te doen.
  • Bidden met je vingers (tieners). Bidden kan op veel manieren. Deze werkvorm gaat in op het gebruik van Gebedssnoeren als hulpmiddel. 
Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)