Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Waartoe zijn wij kerk op het dorp?

Kerkdeuren open en omzien naar elkaar. Over die praktische invulling van kerk-zijn in het dorp is iedereen het eens. Maar het wordt ongemakkelijk stil als ik vraag naar waarom het mooi en belangrijk is om je als dorpskerk te verbinden aan het dorp.

Aarzelend komen er dan antwoorden over het zoeken van sporen van God in het dorp, het delen van geloof, geloofsverdieping. Sterker nog: in de kerk gaat het om Christus. Is dat niet meer van belang dan zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn in het dorp?

In verschillende dorpskerken gaan mijn collega’s en ik het gesprek aan over het hoe en waarom van die verbinding, en de wederkerigheid tussen kerk en dorp. Op de vraag wat kerk-zijn anno 2019 betekent is geen eenduidig antwoord te formuleren. Het gaat juist om uw antwoord in uw context voor uw geloofsgemeenschap.

Christus zoeken

Als ik zelf een eerste aanzet geef voor mijn antwoord, dan gaat het voor mij om Christus zoeken, gemeenschap, leren, vieren, omzien naar elkaar. Maar het gaat mij ook om de ontmoeting in de vaak eeuwenoude gebouwen waar nog de wolk van gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, zoals lied 280 zo mooi zingt. Maar er is meer. We zijn geen kerk voor elkaar, maar kerk om Gods woord in de wereld te verkondigen, te helpen waar geen helper is, te getuigen van Gods gerechtigheid, en om het leven dat Jezus voorgeleefd heeft na te leven. We hebben zoveel moois te delen met elkaar, en tegelijkertijd een opdracht om er te zijn voor elkaar, voor anderen.

In die veelheid van woorden en beelden zit voor mij het antwoord op de vraag: ‘waartoe zijn wij kerk op het dorp’. We hebben zoveel moois te delen met elkaar en tegelijkertijd een opdracht om er te zijn voor elkaar, voor anderen. Delen én er zijn, aanwezig zijn.

Zijn als getuigen

Er was een tijd dat de kerk het middelpunt was in het dorp en automatisch betrokken bij het dagelijks leven in het dorp. Met alle bedrijvigheid van scholen, winkels en verenigingen waren er veel gelegenheden waar je elkaar ontmoette. Die tijd is in veel dorpen (een ver) verleden. Dat biedt nieuwe uitdagingen en kansen, maar ook een andere manier van denken. Als gemeenschap zullen we ons naar buiten, naar het dorp, moeten draaien om ‘omzien naar elkaar’ en ‘er zijn als getuigen’ handen en voeten te geven. Ons actief naar buiten richten om contacten (opnieuw) op te bouwen of te behouden. Om de stem van ‘naastenliefde’ en van gerechtigheid te laten klinken waar onrecht gebeurt. Om elkaar nabij te zijn en een stukje met elkaar mee te lopen. Om samen taal te vinden om elkaar te verstaan, om samen wegen te vinden hoe het gebouw middelpunt kan zijn, blijven of worden in het dorp. 

Van leefbaarheidsvragen naar levensvragen

Daar horen vragen bij, zoals de vraag hoe je leefbaarheidsvragen van het dorp tot levensvragen maakt. Levensvragen waar je samen de saamhorigheid en verbinding vindt om te zoeken naar vragen en antwoorden waar de verhalen van het evangelie in mee klinken. Hoe wil je als gemeenschap het innerlijke heilig vuurtje opstoken en delen? Het ‘wij van de kerk’ tegenover ‘zij van het dorp’ veranderen in een ‘samen’ zonder het eigene van de kerk en het geloof uit het oog te verliezen. Een samen waarin die twee werelden één worden, één blijven. En dan blijven er nog genoeg vragen over, bijvoorbeeld over het gebouw, over vieren, over vrijwilligerstekort en over verschillende belangen.

Genoeg vragen om met elkaar het gesprek over aan te gaan. Genoeg vragen om samen te dromen.

Wat is uw droom voor uw kerk? Wat is uw droom voor de dorpskerkenbeweging? Samen met u willen we de komende maanden woorden zoeken en richtingwijzers formuleren.

Op de hoogte blijven van de dorpskerkenbeweging? Word lid van de Facebookgroep of abonneer u op de nieuwsbrief:Foto: Dorpskerk Garderen (wikipedia)

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)