Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vijf dingen waar u op kunt letten bij een pastoraal bezoek

Er zijn vijf vormen van contact te definiëren waaraan ieder mens behoefte heeft. Als aan elk van deze vormen wordt voldaan, is de kans dat iemand zich eenzaam voelt minder groot.

Dat één persoon aan al deze behoeften kan voldoen zal weinig voorkomen. Meestal is het zo dat diverse mensen uit de omgeving één of meer behoeften kunnen vervullen.

Uit de vijf vormen van contact volgen vijf eenvoudige aandachtspunten voor tijdens het huisbezoek:

1. Erbij horen
Veel mensen willen graag gezellige dingen doen samen met andere mensen (wandelen, eten,
fietsen, winkelen, kaarten).
Veel mensen hebben iemand nodig aan wie zij de kleine dingen van de dag kunnen vertellen,
zodat ze wat aanspraak hebben.
Veel mensen hebben er behoefte aan om deel te nemen aan een club- of groepsactiviteit.
Het is voor mensen ook belangrijk dat ze bij de kerk horen. Dat kunt u zeggen als u op bezoek komt: ”Ik kom bij u, want u hoort bij de kerk/bent lid van de kerk.” U kunt er ook voor zorgen dat mensen de zondagsbrief/orde van dienst krijgen.

2. Intimiteit
Veel mensen hebben iemand nodig met wie zij kunnen praten over onderwerpen die hen
persoonlijk bezighouden.
Veel mensen hebben graag dat iemand hen eens aanhaalt. Niet alleen zoals dat in een
partnerrelatie gebeurt, maar ook door anderen om wie zij veel geven (bijvoorbeeld een aai over de bol geven, een arm om een schouder slaan).
Veel mensen hebben graag contact met mensen bij wie ze zich geborgen voelen, bij wie ze zich thuis en veilig voelen.
Realiseer u dat mensen het moeilijk vinden om met hun kinderen te praten over hun eenzaamheid, hun zorgen of hun angsten. U kunt als buitenstaander iemand zijn aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Zo doet u veel voor hen.

3. Kunnen zorgen voor iets of iemand
Veel mensen vinden het fijn als anderen hen nodig hebben of om voor anderen te kunnen zorgen.
Als u bij iemand op bezoek komt die moeilijk loopt en die aanbiedt om voor u koffie te zetten, dan kan uw reactie zijn: ”Dat hoeft niet hoor; doe voor mij maar geen moeite.” Zo ontneemt u iemand de kans om voor u te zorgen, om u iets te geven. Veel mensen die eenzaam zijn, voelen zich afhankelijk van anderen; ze ontvangen alleen maar. Het is goed om ook te kunnen geven. Dus laat hij of zij dat kopje thee of koffie maar maken.
N.B. Bij de vijf vormen van contact is dit de enige waarbij iemand (actief) kan geven.

4. Bevestiging van de persoon
Veel mensen hebben graag dat anderen werkelijk belangstelling voor hen tonen en laten merken dat zij de moeite waard zijn. Dit kunt u doen door te luisteren naar de verhalen die mensen vertellen. Als mensen nog naar de kerk komen, is het belangrijk dat ze gegroet worden; dan worden ze gezien en zijn ze iemand.

5. Assistentie
Veel mensen hebben iemand nodig die ze altijd kunnen bellen.
Veel mensen hebben wel eens hulp nodig (voor een boodschap of een klusje).
Als mensen aangeven dat ze omhoog zitten met klusjes, hoeft u die klusjes niet zelf te doen. Er zijn vast andere mensen in de gemeente die dat kunnen en er is vaak een klussendienst van de kerk. De diaconie kan daar verder in helpen.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)